AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Nepište výrazy, které nutí čtenáře, aby se domýšlel sám

Co mají společného tyto výrazy?

  • co se týče výše uvedeného
  • s ohledem na tuto skutečnost
  • ze shora uvedeného důvodu
  • z právě uvedeného je zřejmé
  • z logiky věci vyplývá

Všechny odkazují na informaci popsanou v jiné části textu. Čtenář si musí domyslet, na kterou informaci pisatel odkazuje, a musí si ji pro sebe v hlavě shrnout či nazvat. Tak hrozí, že čtenář pochopí sdělení špatně.

Proto bychom neměli odkazovat, ale shrnovat za čtenáře, pracovat s textem přímo, například pomocí výrazů „protože“, „proto“, které nás nutí vyjadřovat se přesně:

Ze shora uvedeného důvodu by Vám ČSSZ měla doplatit důchod za období od 1. 1. 2006.

Protože ČSSZ v roce 2003 vypočetla Váš důchod nesprávně, měla svoji chybu napravit sama a doplatit Vám důchod už v roce 2014. Mohla Vám však doplatit důchod pouze za období od 1. 1. 2006, protože doplatek za dřívější období zákon nedovoluje.