Vynechte slovní vatu

Slovní vata je podle slovníku „něco nehodnotného, nepodstatného, co je pro sdělení dané informace zbytečné, čtenář pochopí význam sdělované myšlenky i bez toho“. Vatou v úředních textech jsou tedy jednak výrazy, které srozumitelnosti textu škodí, a jednak ty, které jí nepomáhají.

Je nutné zdůraznit, že co se týče této příručky, všichni si na tomto místě nepochybně přejeme, aby měla méně stránek, v neposlední řadě těch bez obrázků.

Málokdo napíše „v neposlední řadě“, protože by to bylo přesně to, co chce sdělit. Většinou pisatel takový výraz použije, když neví, jak plynule navázat další myšlenku, protože si předem nerozmyslel, co chce napsat a v jakém pořadí. A je to zbytečně dlouhé. Takže bez vaty:

Chceme, aby tato příručka měla méně stránek, hlavně těch bez obrázků.

Obvykle se v úředních textech setkáte s následující vatou:

je nutné zdůraznit
napište to důrazně, čtenář to pak pozná sám
z právě uvedeného je zřejmé
je-li to zřejmé, čtenář to pozná; naopak, když mu to řeknete, cítí to jako manipulaci a podvědomě se vzepře
vyvstala otázka, zde se nabízí otázka
rovnou se zeptejte nebo zdůvodněte, proč se ptáte; otázka se jen tak z ničeho nic nezhmotní
v neposlední řadě,
v kontextu této věci
v rámci posuzování
radši se zamyslete, jestli jste text dobře uspořádali a vystavěli