AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Šetřete s podstatnými jmény slovesnými

Připomeňme si, že slovesa vezou čtenáře ke Čtenářovu Porozumění. Přesto se v úředních textech namísto sloves setkáváme s alejemi podstatných jmen, ve kterých se čtenář vleče pěšky. Například:

Šetřením bylo zjištěno pochybení MPSV při vyřizování žádosti jmenovaného spočívající v nedostatečně zjištěném skutkovém stavu věci a nevyhodnocení neodůvodněných průtahů v řízení.

Podstatná jména „pochybení“, „vyřizování“, „nevyhodnocení“ jsou vlastně převlečená slovesa, výstižně podstatná jména slovesná. Většinou končí na -ní nebo -tí. Například úřady často „rozhodují“ — „rozhodnutí“, soudy se „usnáší“ — „usnesení“. Taková podstatná jména slovesná stojí na krajnici a potřebují ochotné sloveso, které je do cíle odtáhne.

Mnoho z nich naštěstí můžeme nahradit slovesem:

Stavební úřad vydal rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl.

Jiný příklad:

Důsledné provádění testování osob v karanténě umožní odhalení dalších případných infikovaných osob, jejich izolování a vyhledání jejich dalších kontaktů. Testování je tak důležitým nástrojem k zabránění šíření epidemie onemocnění covid-19.

Najděte v příkladu slovesa a podstatná jména slovesná. Máte? Pokud jste počítali správně, našli jste dvě slovesa a devět podstatných jmen slovesných. Text stojí a neříká výstižně, co chcete. Stačí psát se slovesy:

Budeme-li důsledně testovat, odhalíme další případné infikované. Ty můžeme izolovat a vyhledat jejich kontakty. Tak zabráníme šíření nemoci.

Teď je sloves sedm a podstatné jméno slovesné jen jedno: „šíření“. To jsme v textu nechali, protože „zabráníme šíření nemoci“ je kratší než „zabráníme tomu, aby se nemoc šířila“.