AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Omezte slovesa, která potřebují předmět

Ještě si v předchozím příkladu všimněte slovesa „ovlivnilo“. Podobně jako slovesa „dopadat na“, „zaměřit se na“, „poukázat na“ potřebuje „ovlivnit“ předmět ve 4. pádu: ovlivnilo postup. To má dva důsledky:

  1. Místo jednoho výstižného slova potřebujeme dvě.
  2. „Ovlivní“ nám přesně nesděluje, co králík udělal, děj si musíme domyslet.

Taková příliš obecná slovesa zpravidla děj zamlží.

Například: „Policista prováděl výslech podezřelého.“ Kdybychom napsali „policista vyslýchal podezřelého“, stačí nám rychlé „vyslýchal“ a sloveso „prováděl“ nepotřebujeme.

Jiný příklad:

Skutečnost, že stavebník nepoužil na stavbu schválené stavební materiály, ovlivní rozhodnutí úřadu o dodatečném povolení stavby. Stavební úřad se na námitku účastníka řízení zaměří.

Z věty jsme se dozvěděli, že: 1. použití neschváleného stavebního materiálu „ovlivní“ rozhodnutí stavebního úřadu, 2. stavební úřad se na námitku „zaměří“. Domyslet si můžeme, že stavební úřad prověří, jak to s použitím stavebního materiálu bylo, a pokud zjistí, že materiál nebyl schválen, nějak se to promítne v rozhodnutí; asi ne příznivě. Zkusme to jinak:

Účastník řízení tvrdí, že stavebník nepoužil na stavbu schválené stavební materiály. Stavební úřad tvrzení prověří, a pokud se ukáže jako pravdivé, stavbu dodatečně nepovolí.

Z věty jsme se dozvěděli, co tvrdí účastník řízení, co stavební úřad prověří, a navíc, jak následně rozhodne. Domýšlet si nemusíme nic.