AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Příslovce zkuste nahradit výstižnějším slovesem

Příslovce se nadužívají. Důsledkem je, že je přestaneme vnímat. Mnoho lidí například říká „prostě“ nebo „jako“, aniž o tom ví. A nadužívají se i v psaní. Jedním z důvodů je, že příslovci vylepšujeme nedějová slovesa. Například „jel velmi rychle“ můžeme výstižněji napsat „řítil se“ nebo „uháněl“. Nejenže je takové sdělení kratší, ale je i přesnější.

Například:

Stavební úřad rozhodl obdobně o jiné stavebníkově žádosti.

Čtenář si musí vzpomenout, jak stavební úřad rozhodl, a dosadit si informaci namísto „obdobně“.

Stavební úřad zamítl i jinou stavebníkovu žádost.