AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Pište plynule: čím větu (či odstavec) končíte, tím v další větě (či odstavci) navažte

V následující části se v prvním odstavci nejdříve dozvíme, že pracovníci poskytovatelů sociálních služeb mohou poskytnout informace někomu dalšímu, pokud jim k tomu dá příjemce služby souhlas. V dalším odstavci se dozvíme, že mohou informace poskytnout i policii. Jak tyto dvě informace spolu souvisejí, si musíme spojit sami.

Informace o příjemcích sociálních služeb mohou pracovníci sociálních služeb sdělovat v případě, že jim k tomu dá příjemce sociální služby písemný souhlas.

Podle § 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, mohou sociální pracovníci sdělit informace o příjemcích sociálních služeb, i pokud je Policie potřebuje pro plnění svých úkolů. …

Pokud čtenář musí na začátku každé věty zjišťovat kontext, nemůže přemýšlet o tom, co čte, ale jak to čte, musí přemýšlet, kde co v textu je, co s čím souvisí.

Pokud začnete tím, čím jste skončili v předchozí větě, bude text plynout. Čtenář bude znát kontext nového sdělení a hned mu bude jasné, na co věta navazuje:

Informace o příjemcích sociálních služeb, tedy i o Vás, mohou sociální pracovníci sdělit někomu dalšímu jen ve dvou případech. Buď jim k tomu dá příjemce sociální služby písemný souhlas, nebo jim to ukládá zákon.

Zákon například ukládá pracovníkům poskytnout informace Policii České republiky, pokud je policie potřebuje pro plnění svých úkolů (§ 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). …

Podobně navazujte i v odstavcích.