AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Pište slovesa v činném rodu, s trpným rodem (pasivem) šetřete

Slovesa v trpném rodu se čtou hůře než slovesa v rodu činném. Přesto je jako úředníci máme v DNA, je to tajné poznávací znamení úředního textu. Krásně nám zamlžují, kdo je za co zodpovědný. Například:

Ze spisu stavebního úřadu nebylo zjištěno, že by na základě stížnosti stavebníka byla někomu udělena pokuta nebo v tom bylo jakkoliv systematicky konáno.

Z věty není jasné, kdo nic nezjistil, kdo neudělil pokutu, kdo systematicky nekonal. Nevíme, koho si máme v konkrétní roli představit, proto si musíme původce děje domýšlet, musíme hádat, kdo za tím stojí. Opět hrozí, že si odneseme jinou informaci, než kterou chtěl pisatel sdělit.

Nebo v následujícím příkladu:

Pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Napíšeme-li „byla činěna“, chceme po čtenáři, aby z kontextu dovodil, kdo opatření učiní. Napišme mu to přímo:

Teprve kdyby vaše dítě mělo pozitivní test, nařídili bychom karanténní opatření i ostatním členům domácnosti.

Trpný rod se nám však hodí v následujících případech:

  • Důležitý je děj či jeho výsledek, ne jeho původce:

V roce 2020 bylo v České republice odcizeno 2526 aut.

  • Chceme zmírnit kritiku:

Plánovaného cíle letos nebylo dosaženo.

Plánovaného cíle se letos nedosáhlo.

Pokud můžete napsat jak „nebylo dosaženo“ (tzv. trpný rod opisný) tak „se nedosáhlo“ (tzv. trpný rod zvratný), napište raději „se nedosáhlo“. Lépe se to čte.