AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Právní pravidlo, příběh i posouzení si musejí odpovídat; tak se ujistíte, že jste sdělili jen to důležité a na nic nezapomněli

Pokud si uvědomujete, který typ informací sdělujete, povede vás to k tomu, že sdělíte jednotlivé typy informací odděleně a postupně. Díky tomu:

  1. sdělíte informace přehledně a srozumitelně a
  2. ujistíte se, že jste nic nevynechali (třeba část právního pravidla) a nepíšete nic zbytečně (třeba nedůležité informace příběhu).

Přečtěte si následující příklad, který jsme rozdělili podle typu sdělované informace:

V průběhu kontroly bylo zjištěno podezření z porušení

ustanovení § 21 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví,

kterého se kontrolovaná osoba dopustila tím,

že v průběhu kontroly nebyl v kontrolované provozovně vyvěšen provozní řád schválený orgánem ochrany veřejného zdraví,

a to v souladu s výše uvedeným ustanovením,

přestože je v dotčené provozovně vykonávána činnost „Pedikúra, manikúra“,

která je zákonem o ochraně veřejného zdraví považována za činnost epidemiologicky závažnou.

Asi jste s porozuměním neměli velký problém, protože je věc velmi jednoduchá. Kdybyste však měli někomu vysvětlit právní pravidlo, kterým se kontrolní orgán řídil, nejspíš byste si museli přečíst odstavec znovu. A nejspíš byste zjistili, že vám v popisu právního pravidla chybí podstatné části, podle kterých chcete skutková zjištění posuzovat.

Zkuste přijít na to, zda paní Rumělková porušila některé ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví a případně které:

Podle § 19 zákona o ochraně veřejného zdraví je činnost pedikúra, manikúra epidemiologicky závažnou činností. Podle § 21 odst. 3 podnikatel, který provozuje takovou činnost, musí vypracovat provozní řád. Podle § 21 odst. 4 ho musí předložit ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanici) a při zahájení činnosti musí schválený provozní řád vyvěsit v provozovně.

Při kontrole Vaší provozovny, v níž provozujete činnost „pedikúra, manikúra“, jsme zjistili, že nemáte vyvěšený provozní řád.

Posuzujete věc takto?

Domníváme se proto, že jste porušila povinnost uloženou v § 21 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví.