AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Právní posouzení: jak se právní pravidla použijí v konkrétním příběhu (červená)

Právní posouzení může být velmi stručné. Například pro právní posouzení v našem očkovacím příkladu nám stačí jedna věta:

Proto musí ředitel mateřské školy přijmout Anežku k předškolnímu vzdělávání.

Stručné právní posouzení však můžeme napsat pouze tehdy, pokud jsme dobře vysvětlili právní pravidla a podali důležité informace příběhu. Pak totiž čtenář rozumí jak pravidlům hry, tak příběhu a přijde na právní posouzení sám. Je to jako ve hře Člověče, nezlob se, když chceme zjistit, zda Pavel může, či nemůže nasadit:

K nasazení figurky na startovní pole je potřeba hodit šestku. Nemá-li hráč nasazenou žádnou figurku, hází kostkou do té doby, dokud nepadne šestka, nejvíce však třikrát.

Teď víme, jaké pravidlo ve hře platí. A jdeme hrát:

Pavel hodil jedničku, trojku a pětku.

Může Pavel nasadit figurku? Jasně že ne: pravidla jsou jasná, a co se stalo, je taky jasné. Víme, jak věc posoudit:

Pavel proto nemůže nasadit.

V následujícím příkladu si přečtěte právní pravidlo a důležité informace z příběhu a věc posuďte:

Platnost dlouhodobého víza za účelem studia nelze prodloužit, pokud nastane důvod ke zrušení platnosti víza [§ 35 odst. 3 a § 37 odst. 2 písm. a) zákona o pobytu cizinců]. Takovým důvodem je i to, že žadatel správnímu orgánu ve stanovené lhůtě nepředloží doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti [§ 56 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců].

Dne 15. května 2022 jste převzal naši výzvu, abyste do 15 dnů předložil potvrzení o studiu. Potvrzení jste nepředložil.

Posuzujete věc takto?

Proto jsme Vaši žádost o prodloužení platnosti dlouhodobého víza za účelem studia zamítli.