AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Používejte obvyklé výrazy, ne úřední žargon

Zatímco odborné termíny potřebujeme, abychom něco sdělili přesně, žargon můžeme nahradit obvyklými výrazy a z přesnosti nic neztratíme.

Ombudsman uzavřel šetření ve věci dodatečného platebního výměru sedmnáctkou.

Zatímco „dodatečný platební výměr“ je odborný termín, „sedmnáctka“ je ombudsmanský žargon a znamená, že ombudsman nenašel v činnosti finančního úřadu pochybení a šetření uzavřel podle § 17 zákona o veřejném ochránci práv. Nám u ombudsmana je zcela zřejmé, o co šlo, ale veřejnost zmateme. Čtenáři nebudou vědět, zda jde o termín z právní úpravy, nebo vícestupňové pivo. Proto napíšeme raději:

Ombudsman prověřil případ dodatečného vyměření daně a zjistil, že úřad nepochybil.

I u slov obvyklých si však dávejte pozor na to, jak je používají vaši čtenáři.

Například „nemovitost“ je pro mnoho lidí pouze budova, nikoliv pozemek. I když by to měl každý vědět, důležité je, jak nás čtenář pochopí.

Nebo slovo „objekt“ je pro mnoho lidí předmět, něco, na co si můžeme sáhnout. Pro informatiky je však objekt součást programu (určitě nesaháme).