AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Pište pozitivně

Negativní formulace zamlžují sdělení a natahují text. Musíme si je v hlavě přeložit, abychom si mohli situaci představit a věděli, co chtěl pisatel sdělit.

V této situaci není dodatečné povolení stavby krokem, který by nepovolenou stavbu vyřešil, ale krokem, který nepřinese urovnání sousedského sporu.

Po prvním přečtení máte pouze tušení, co chtěl pisatel říct. Musíte si větu přeložit, abyste se dopídili významu:

V této situaci je dodatečné povolení stavby krokem, který sice vyřeší nepovolenou stavbu, ale neurovná sousedský spor.

Dokonce se může stát, že negativní sdělení napíšeme špatně, protože se i nám jako pisateli myšlenka špatně představuje:

S ohledem na důvody podání žádosti o mezinárodní ochranu a na rozsah důkazů, které žadatelé v řízení předkládali, nebylo možné vyloučit, že by jim v zemi původu nehrozilo pronásledování.

Ve skutečnosti jsme chtěli napsat „nebylo možné vyloučit, že by jim v zemi původu hrozilo pronásledování“.

Negativní sdělení používáme podvědomě, protože často mnohem lépe víme, co nechceme, než co chceme. Jenže klasické „nezlob!“ si čtyřletý pirát nemusí vyložit jako naše přání, aby slezl z lustru. „Slez hned z toho lustru!“ ho teprve dostane nohama na zem.

Mnoho negativních sdělení lze vyjádřit pozitivně:

nemůže, dokud nebude mít hotové úkoly
může, až bude mít hotové úkoly
nesmí vás být více než deset

musí vás být méně než deset

musí vás být nejvíce devět

nedrob!
vezmi si talíř!

I v této příručce najdete rady, co nedělat. Snažili jsme se však, abychom je psali jen tehdy, je-li pozitivní vyjádření nesrozumitelné nebo moc dlouhé.