Český výstižný výraz použijte před cizím

To se týká zejména textů určených všem skupinám čtenářů nebo skupinám, které mají potíže s porozuměním (více v kapitole Komu píšu?).

Správní orgán tak při ukládání sankce zvážil relevantní okolnosti věci…

Městský úřad tak při ukládání pokuty zvážil podstatné okolnosti věci…