Ptejte se, komu píšete, protože obsah a jazyk sdělení budete volit podle vašeho čtenáře. Neexistuje obecný nejsrozumitelnější text, každý je srozumitelný právě tak, jak jej hodnotí čtenář. Už Aristotelés říkal, že arbitrem textu je čtenář.

Pravidla této příručky můžete použít jak pro psaní kolegům či odborníkům ve vašem oboru, tak pro psaní veřejnosti. Rozdíl je pouze v tom, že veřejnost, i vzdělaná, toho většinou o věci zdaleka neví tolik jako vy a že nepoužívá stejný jazyk jako vy. Proto kolegům a odborníkům z vašeho oboru pište jazykem vašeho oboru. Veřejnosti pište běžným jazykem a vysvětlujte termíny či koncepty, kterým by nemusela rozumět. Vždy pište, jako byste se svými čtenáři mluvili.

  • Píšete-li konkrétnímu čtenáři, představte si ho (bude vás to nutit psát srozumitelně).

  • Píšete-li pro širší okruh čtenářů, pište tak, aby tomu porozuměl obvyklý adresát. Představte si typického zástupce obvyklé skupiny čtenářů. Například informace o uznávání vysokoškolského vzdělání budete psát vysokoškolákům, naopak informace o bydlení v azylových domech spíše lidem s nižším vzděláním. A informace o třídění odpadu budete psát všem. Pokud nevíte, zkuste psát tak, jako byste sdělení vysvětlovali třeba sousedovi v podobné situaci, svému lékaři nebo učitelce svých dětí.

  • Pokud píšete pro veřejnost (laiky) i odborníky zároveň, pište pro laiky. Například, pokud vydáváte správní rozhodnutí, může být adresátem laik, ale nepřímým adresátem je nadřízený úřad, popřípadě správní soud. Pokud budete psát srozumitelně podle této příručky, vaše sdělení bude stačit i úřadu či soudu. Soud nemá právní důvod, aby vaše rozhodnutí „shodil“ jen proto, že je napsáno běžným jazykem.

  • Zvláště pečlivě pište texty určené:

    • lidem, o nichž se domníváte, že mohou mít potíže porozumět kvůli svému postižení;
    • cizincům, protože nemusejí plně ovládat češtinu;
    • mladistvým nebo dětem, protože nemívají dostatek znalostí nebo zkušeností.

Pokud píšete obecný text určený více lidem, zapojte je

Například od cílové skupiny textu se dozvíte, co byste možná sami nedomysleli.