Zveřejněno Výzkum

Ochrana zvířat proti týrání - spolupráce orgánů ochrany zvířat

KONFERENCE OCHRANA ZVÍŘAT (4. 4. 2023)

Aktuální poznatky a otazníky v oblasti ochrany zvířat proti týrání

Program konference

 

BLOK I

 

Sborník veřejného ochránce práv „Ochrana zvířat“

Mgr. Pavel Půček, Ph.D., vedoucí odboru stavebního řádu a životního prostředí Kanceláře veřejného ochránce práv

Výzkum ochránce o spolupráci krajských veterinárních správ a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností jako orgánů ochrany zvířat

Mgr. Jakub Konečný, vedoucí Úseku výzkumu Kanceláře veřejného ochránce práv a Mgr. Martin Studnička, právní asistent veřejného ochránce práv

Ochrana zvířat pohledem úředníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností

MVDr. Josef Červenka, Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína

Spolupráce Státní veterinární správy s obecními úřady obcí s rozšířenou působností v ochraně zvířat proti týrání

MVDr. Tomáš Jarosil, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy

 

BLOK II

 

Vstupy do obydlí: právní rámec

Mgr. Hana Kašpárková, Mgr. Jitka Večeřová, Ph.D., odbor stavebního řádu a životního prostředí Kanceláře veřejného ochránce

Ústavněprávní východiska vynuceného vstupu do obydlí za účelem ochrany environmentálních zájmů

JUDr. Dominik Židek, Ph.D.,  asistent soudce Ústavního soudu; odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Legislativní snahy o zakotvení práva vstupu do obydlí při podezření na týrání zvířete

MVDr. Eva Kaděrková, vedoucí oddělení ochrany zvířat odboru živočišných komodit a ochrany zvířat Ministerstva zemědělství

Oprávnění Policie ČR ke vstupu do obydlí při podezření na týrání zvířete

pplk. Mgr. Lenka Šamonilová, kpt. Bc. Kateřina Jandíková, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR

 

BLOK III

 

Ochrana zvířat očima státního zástupce (vystoupení bez prezentace)

Mgr. Kateřina Weissová, státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze

Ochrana zvířat z pozice soukromého veterinárního lékaře

MVDr. Petra Šinová, prezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky

Vybrané otázky k náhradní péči o týrané zvíře

Mgr. Anežka Hromířová, Mgr. Jitka Večeřová, Ph.D., odbor stavebního řádu a životního prostředí Kanceláře veřejného ochránce práv

Poznatky Svazu měst a obcí k problematice ochrany zvířat proti týrání (vystoupení bez prezentace)

Mgr. Alena Klimt, DiS., Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí České republiky

Zkušenosti Městského úřadu Prachatice s umístěním velkého počtu zvířat do náhradní péče

MVDr. Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Prachatice

Jak trestat pokousání psa psem po novele zákonem č. 501/2020 Sb.

Mgr. Anežka Hromířová, odbor stavebního řádu a životního prostředí Kanceláře veřejného ochránce práv