Zveřejněno Výzkum

Deinstitucionalizace

KONFERENCE MŮJ ŽIVOT, MOJE VOLBA ANEB SEBEURČENÍ (30. 11. 2023)

Odkaz na stream: https://ochrance.livebox.cz/2GlXZ0ozS0OhkcHcRUow.html  

Program konference

1. blok: Sebeobhajování a kvalitní podpora jako cesta k sebeurčení a participaci

Sebeobhajování a jeho kvalitní podpora jako cesta k sebeurčení a participaci

Sebeobhajování a moje zkušenost

 • Zbyněk Dvouletý, sebeobhájce (podpora: Romana Brucknerová) – prezentace
 • Ondřej Koťátko, sebeobhájce (podpora: Noemi Sáričková)

2. blok: Výzkum k deinstitucionalizaci

Představení výzkumu

 • Alena Nosková, Kancelář veřejného ochránce práv – prezentace.

Výsledky obsahové analýzy strategických dokumentů krajů a MPSV

 • Lucie Novotná, Kancelář veřejného ochránce práv – prezentace.

Zkušenosti sebeobhájců s ústavním modelem péče prezentace

 • Kamila Ježková, sebeobhájce (podpora: Noemi Sáričková), 
 • Ludmila Nováková, sebeobhájce (podpora: Noemi Sáričková) 

3. blok: Systémová podpora transformace

Aktuality MPSV v oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb

 • Štefan Lukáč, vedoucí oddělení sociálních služeb a plánování, odbor koncepce sociálních služeb a sociální práce, 
 • Klára Holanová, vrchní ministerský rada, oddělení sociálních služeb a plánování – prezentace

Zkušenosti sebeobhájců s komunitním modelem péče prezentace

 • Kateřina Formanová, sebeobhájce (podpora: Noemi Sáričková), 
 • Eva Němcová, sebeobhájce (podpora: Noemi Sáričková)

4. blok: Aktuality Centra podpory transformace

 • Monika Jelínková, odborný garant, Centrum podpory transformace – prezentace
 • Šimon Budský, ředitel, Centrum podpory transformace