AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Pomoc obětem diskriminace je společný cíl ombudsmana i nevládních organizací

Nevládní organizace pomáhají Romům, lidem s postižením, samoživitelkám nebo seniorům. Ombudsman proto pozval jejich zástupce k jednomu stolu, aby mohli sdílet své zkušenosti s pomocí obětem diskriminace. Právě nevládní organizace jsou totiž blíže lidem, mají jejich důvěru a lepší informace o překážkách, na které ve svém životě narážejí.

Praktické poznatky nevládních organizací i dalších pomáhajících pracovníků jsou pro ombudsmana cenný zdroj informací v oblasti rovného zacházení. Proto uspořádal kulatý stůl, na kterém právníci jeho kanceláře představili případy z oblasti diskriminace i další aktivity v této oblasti. Účastníci kulatého stolu naopak sdíleli zkušenosti z terénu. Tato výměna informací pomáhá ombudsmanovi, aby lépe zacílil právní podporu a dostal ji i k těm nejpotřebnějším.

Ombudsman za patnáct let existence antidiskriminačního zákona pomohl řadě lidí, kteří se stali obětí nerovného zacházení. Jedním z nich byl například svéprávný muž s mentálním postižením, kterému banka neumožnila samostatně nakládat s uloženými penězi. V minulosti se ombudsman zastal také ženy, které zaměstnavatel neprodloužil smlouvu kvůli jejímu těhotenství, nebo lidí, kteří měli problémy se vstupem do obchodů s asistenčním psem. Právě nevládní organizace v řadě případů přispějí k tomu, že se stížnost dostane k ombudsmanovi.

„Důležitou součástí naší práce je osvěta. Veřejnosti vždy vysvětlujeme, že ne každá nespravedlnost je zároveň diskriminace. Pokud už ale nějaké jednání naplní znaky diskriminace, kterou zákon zakazuje, poradíme, jak se bránit, uvedl ombudsman Stanislav Křeček. Tým ombudsmana například připravil online kurz antidiskriminačního práva, ve kterém na případech z vlastní praxe vysvětluje, co je diskriminace.

Ombudsman dostane ročně v průměru 400 stížností s námitkou diskriminace. Posoudí každý jednotlivý případ a vysvětlí dotyčnému, na co má právo. Informace ze stížností mu navíc pomáhají navrhovat změny právních předpisů, plánovat výzkumy nebo přinášet nová témata na jednání s orgány státní správy.

 „Naším úkolem je pomoct nevládním organizacím chránit práva těch, kteří se chtějí proti diskriminaci bránit. Byly to právě nevládní organizace, které stály za mnohými případy ombudsmana. Podpora v individuálních případech navíc může přispět i k systémovým změnám,“ uvedl ve svém vystoupení zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm.

Účastníci kulatého stolu z řad pracovníků nevládních organizací diskutovali například o možnostech prokazování diskriminace. Především zmiňovali nedostatek důkazů o diskriminačním jednání, které se odehraje beze svědků. Stává se to třeba při jednáních na úřadech či v zaměstnání. Často si pomáhající organizace nemohou dovolit zaměstnat právníky, kteří by případy nerovného zacházení řešili. Právě v takových případech se nabízí spolupráce s ombudsmanem, kterému mohou případy svých klientů předat.

Setkání bylo jednou z akcí, které ombudsman uspořádal k připomenutí letošního patnáctého výročí přijetí antidiskriminačního zákona. Navázal tím také na pravidelná setkání se zástupci nevládních organizací, která probíhala v minulosti. Na podzim připravuje odbornou konferenci v Praze, která se bude věnovat také pomoci obětem diskriminace.

dis_postup.png

Vytisknout

Zpět na aktuality