Zveřejněno Tisková zpráva

Jak poznat a řešit diskriminaci? Naučte se to v novém e-learningu ombudsmana

Vytvořili jsme online kurz o antidiskriminačním právu. Je vhodný pro každého, kdo chce rozumět tomu, jak diskriminaci poznat a řešit. Kurz bude mít celkem šest částí (modulů). První část kurzu spouštíme u příležitosti Zero Discrimination Day, který připadá na 1. března. Můžete si tak vyzkoušet první modul, ve kterém vysvětlujeme základní pojmy v oblasti diskriminace. Celý e-learningový kurz je zdarma.

Jedním z úkolů ombudsmana je pomáhat obětem diskriminace, tedy zakázaného nerovného zacházení. Vyřizuje stížnosti lidí, kteří se z různých důvodů cítí být diskriminovaní. Ombudsman také provádí výzkumy a vydává doporučení, kterými prosazuje rovné zacházení. Nyní představuje e-learning o antidiskriminačním právu pro všechny, kteří chtějí diskriminaci rozumět.

V úvodní části kurzu se dozvíte, v jakých oblastech života a z jakých důvodů se nesmí diskriminovat. Naučíte se, jak diskriminaci poznat a posoudit.  Zjistíte, v jakých situacích se dokonce s lidmi může zacházet nerovně.

Na další části kurzu se můžete těšit v dubnu. Zaměříme se na jednotlivé oblasti života, ve kterých je diskriminace zakázána – v pracovním prostředí, v přístupu ke zboží a službám, v bydlení a ve vzdělávání. A věnovat se budeme také obraně proti diskriminaci.

Připravili jsme kurz tak, aby se do studia mohl pustit každý. Rádi bychom, aby byl kurz užitečný především pro zaměstnance úřadů, které řeší stížnosti na diskriminaci. Typicky jde o inspektoráty práce, Českou školní inspekci nebo Českou obchodní inspekci. E-learning může být také doplňkovou studijní literaturou pro studující na právnických fakultách. Do kurzu jsme zařadili různé praktické příklady a kvízy, aby byl také zábavný,“ vysvětluje vedoucí Odboru rovného zacházení Jana Kvasnicová. Kdo úspěšně vyřeší závěrečný test, může si stáhnout  elektronický certifikát o absolvování kurzu.

E-learningový kurz vznikl jako aktivita účinnějšího prosazování práva na rovné zacházení v rámci projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu: LP-PDP3-001. Tento projekt je financován z prostředků Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a státního rozpočtu ČR.

Máte-li ke kurzu dotaz nebo připomínku, napište nám na adresu elearning@ochrance.cz.

Vytisknout

Zpět na aktuality