AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Policie chybovala při návštěvě čínského prezidenta

V rámci bezpečnostních opatření při návštěvě čínského prezidenta policie při některých incidentech jednala nepřiměřeně a zmatečně. Bezdůvodně některé osoby zajišťovala a převážela je na služebnu Bartolomějská, jako zmatečné lze označit jednání na FAMU v souvislosti s vyvěšenou tibetskou vlajkou. Místo aby zakročila proti agresivním příznivcům čínského prezidenta nebo alespoň zjistila jejich totožnost, zakročila naopak proti oběti jejich útoku.

Veřejná ochránkyně práv šetření z vlastní iniciativy zaměřila na postup policie:

  • vůči aktivistům u sloupů veřejného osvětlení na ulici Evropská;
  • při řešení konfliktu mezi příznivci čínského prezidenta a mužem s tibetskou vlajkou;
  • při odstraňování tibetské vlajky z okna kanceláře v blízkosti hotelu Hilton, v němž byl čínský prezident ubytování;
  • v budově Filmové akademie múzických umění.

Ve svém hodnocení vycházela ze spisového materiálu od ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a z veřejně dostupných videí.

Příznivci čínského prezidenta vs. muž s tibetskou vlajkou

Podle ochránkyně policisté vážně pochybili, když nezakročili proti stoupencům čínského prezidenta bijícím žerděmi vlajek muže s tibetskou vlajkou, který se pohyboval v jejich těsné blízkosti. Policisté místo toho s použitím donucovacích prostředků vyvedli bitého muže s tibetskou vlajkou, zajistili ho a převezli na služebnu Bartolomějská.

Použití donucovacích prostředků bylo podle ochránkyně důvodné, dokud muži hrozilo zranění. Jeho následné zajištění však bylo nesprávné. Policisté se měli místo toho soustředit na agresivní stoupence čínského prezidenta a podniknout kroky k odhalení útočníků a k jejich zajištění. Odůvodnění policistů, že neviděli, kdo útok začal a kdo se bránil, svědčí o tom, že dění neměli pod kontrolou. Podle ochránkyně by měla policie zvážit pořizování videozáznamů z podobných akcí, aby bylo možné následně situaci vyhodnotit a aktéry identifikovat.

Aktivisté u sloupů veřejného osvětlení na Evropské

Na ulici Evropská se dva aktivisté připoutali ke sloupům veřejného osvětlení a vyměňovali čínské vlajky za tibetské. Další osoby přihlížely a některé byly rovněž připoutány ke sloupům. Policie vymezila prostor, aby mohli s výškovou plošinou muže na sloupech sundat, a vyzvala všechny k opuštění tohoto prostoru. Ty, kdo prostor neopustili, zajistila a převezla na služebnu Bartolomějská.

Podle ochránkyně policie jednala v rozporu se zákonem, který umožňuje zajištění pouze tehdy, pokud je důvodná obava, že bude dané protiprávní jednání pokračovat nebo bude osoba mařit řádné objasnění věci.

Ochránkyně nezpochybňuje, že zajištěné osoby byly podezřelé ze spáchání přestupku, když neuposlechly výzvu k opuštění vymezeného prostoru. Je však sporné, zda mohlo protiprávní jednání pokračovat i poté, co byli muži ze sloupů zajištěni. Žádný vymezený prostor už pak totiž nebyl nutný a tím bylo logicky vyloučeno i možné pokračování protiprávního jednání spočívajícího v odmítnutí ho opustit.

Zajištění a převoz těchto osob na služebnu Bartolomějská, odkud byly vzápětí propuštěny, považuje ochránkyně za nepřiměřené a zbytečné. Policisté mohli tyto osoby prostě ponechat mimo vymezený prostor, případně je po dobu zákroku vůči aktivistům na sloupech dočasně umístit do služebního vozidla, které bylo na místě a mělo k tomu dostatečnou kapacitu.

Policisté v budově FAMU

Postup policistů v souvislosti s tibetskou vlajkou na budově FAMU byl naprosto zmatečný. Motiv jednání policistů lze považovat za legitimní, tj. ověřit, zda majitel budovy ví o vyvěšené tibetské vlajce a přítomnosti osob na balkoně u ní. Vzhledem k tomu, že v blízkosti budovy se nacházeli příznivci čínského prezidenta s vlajkami na dlouhých žerdích, mohlo jít o bezpečnostní riziko (pro osoby na balkoně, budovu i pro chráněnou osobu). Pochybnosti však vyvolává zejména opakované vyslání hlídky do budovy a skutečnost, že policisté i napodruhé pouze zjišťovali, zda vedení o vlajce ví. Ani pak nepředali vedení FAMU informace, které by vysvětlovaly důvod tohoto zjišťování, možná bezpečnostní rizika, ani ujištění, že policie bude plnit svůj úkol všemi silami předejít škodám.

Tibetská vlajka u hotelu Hilton

Požadavek odstranění vlajky Tibetu vyvěšené v okně kancelářské budovy proti hotelu Hilton vyvolával podezření ze selektivního odstraňování symboliky, která by mohla popouzet čínského prezidenta. Policie svůj postup odůvodnila požadavkem policejního odstřelovače, který vlajku vyhodnotil jako bezpečnostní riziko, protože se za ni může ukrýt potenciální střelec.

Ochránkyni se nepodařilo získat informace o odstraňování či neodstraňování jiných překážek ve výhledu policejních odstřelovačů, takže nelze prokázat narušení práva na svobodu projevu.

Reakce policie

Ředitel Krajského ředitelství policie hl. města Prahy argumentaci ochránkyně z velké části připustil a přijal adekvátní opatření k nápravě. Nesouhlasí však se závěry ochránkyně v hodnocení zásahu na ulici Evropská. Postup policistů v tomto případě hodnotí jako přiměřený a v souladu se zákonem. Ochránkyně proto využila oprávnění obrátit se na jeho nadřízený orgán a požádala policejního prezidenta o jeho hodnocení tohoto případu.

 Zpráva z šetření (180.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Závěrečné stanovisko (652.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vytisknout

Zpět na aktuality