AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Petiční výbor Poslanecké sněmovny se výjimečně sešel v Brně. Poslanci probírali čtvrtletní zprávu veřejného ochránce práv a diskutovali o dětském ombudsmanovi

Členové Petičního výboru PSP se na své dnešní výjezdní schůzi v Kanceláři veřejného ochránce práv zaměřili na případy ombudsmana popsané ve zprávě ochránce za první čtvrtletí letošního roku. Seznámili se například s problematikou opatrovnictví a podpůrných opatření. Druhou část jednání věnovali poslanci tématu možného zřízení instituce dětského ombudsmana. S oběma představiteli Kanceláře ombudsmana se shodli, že Česko specializovaného ochránce práv dětí potřebuje. Diskutovali pak o vhodném nastavení jeho působnosti i možné formální podobě této instituce.

Ombudsman Stanislav Křeček dnes znovu potvrdil, že by uvítal zřízení dětského ombudsmana při Kanceláři veřejného ochránce práv. Už teď se mohou na ombudsmana obracet přímo děti (viz Výroční zpráva za rok 2021, str. 38 – 39), velké množství podnětů dospělých se pak dětí týká. Jde například o stížnosti v oblastech rodiny, zdravotnictví či školství. Ombudsman také monitoruje práva lidí s postižením a zabývá se prevencí špatného zacházení s dětmi například v dětských domovech či výchovných ústavech. Z těchto zkušeností by mohl dětský ombudsman při Kanceláři veřejného ochránce práv čerpat.

Na ombudsmanské konferenci pro děti minulý týden se ukázalo, že už žáci druhých stupňů základních škol přemýšlejí nad svými právy a jejich naplňováním a řeší i aktivní zapojování do veřejného života. Při diskuzi děti mezi problémy, které je trápí, jmenovaly například přístup úředníků, soudců nebo třeba lékařů. Podle dětí jim tito dospělí často ani nedají možnost se vyjádřit, a pokud ano, neberou jejich potřeby a názory vážně. Potvrdilo se také, že děti chtějí veřejně prosazovat pro ně důležitá témata – například prostřednictvím školního parlamentu, komunikace s představiteli školy či města nebo dobrovolnictví.

Také v aktuální čtvrtletní zprávě pro Poslaneckou sněmovnu popsal veřejný ochránce práv konkrétní případ týkající se dětí. Rodiče tří dětí umístěných do dětského domova usilovali o jejich převzetí zpět do své péče. Nelíbilo se jim, že se jejich návštěv u dětí účastní na popud OSPOD i sociální pracovník. Zástupkyně ombudsmana ve svém šetření vedení domova upozornila, že asistovaný styk rodičů s dětmi může nařídit pouze soud. Ředitelka domova následně poučila všechny zaměstnance zařízení o správném postupu a zapracovala ho také do vnitřního řádu zařízení.

Vytisknout

Zpět na aktuality