AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Jak lépe chránit zvířata před týráním? U ombudsmana diskutovali veterináři i úředníci

Mezi aktuální otázky v oblasti ochrany zvířat proti týrání patří podle zástupců obcí a veterinárních správ například zajištění vstupu do obydlí i proti vůli chovatele. Také policie má v takových případech bez soudního příkazu k domovní prohlídce jen omezené prostředky. Kupříkladu kontrola možné nelegální množírny v bytě je tak pro úřady oříškem. I toto téma vyplynulo z výzkumu ombudsmana zaměřeného na spolupráci orgánů ochrany zvířat. Právě odborníky z řad úředníků, veterinářů i policistů pozval veřejný ochránce práv v dubnu na konferenci do Brna. Na základě debaty s nimi bude pokračovat v jednání s ministerstvy a dalšími úřady v této oblasti.

S Ministerstvem zemědělství chce ombudsman pokračovat v diskuzi o možnosti zřídit centrální – krajský či státní – útulek pro umístění týraných zvířat. To ve výzkumu navrhovala řada dotázaných úřadů. A také někteří účastníci konference uvedli, že pokud je úkolem státu postarat se o týrané zvíře, měl by to být právě stát, kdo pro zvíře zajistí dočasné útočiště a dostatek peněz na péči.

V současnosti musí obecní úřady hledat chovatele ochotné se o týrané zvíře postarat. Pomoci by podle některých účastníků výzkumu i konference mohlo například vytvoření seznamu chovatelů, kterým by bylo možné zvířata do náhradní péče svěřit. Obce by tak měly vodítko pro hledání vhodného náhradního domova pro týraná zvířata.

Tradičním problémem je také nedostatek peněz. Náhradní péči o týrané zvíře má sice podle platných předpisů platit jeho chovatel, ten však peníze na zaplacení péče často nemá. Obce navíc mohou náklady vymáhat až zpětně. S tím má zkušenosti město Prachatice, které stála předběžná náhradní péče o odebraných 26 koní, 15 psů, 6 koček a 112 holubů měsíčně 300 000 korun. Případ, který posléze řešil i ombudsman, popsala na konferenci přímo vedoucí odboru životního prostředí prachatického městského úřadu.

Ombudsman postup Prachatic už dříve ocenil jako příklad dobré správy. Spolu s dalšími jej zveřejnil v novém sborníku stanovisek. V něm shrnul právní otázky ochrany zvířat i své poznatky a nejčastější nedostatky, se kterými se setkal při svých šetřeních. Do sborníku zahrnul také doporučení a rady pro řešení různých situací. Sborník by měl pomoci jak úřadům, tak ochráncům zvířat i samotným chovatelům.

Jedno z doporučení se týká právě i popsaného problému se vstupy do obydlí. Výklad na straně 61 sborníku by umožňoval policii vstoupit do obydlí i bez příkazu k domovní prohlídce, pokud by byl týráním zvířete ohrožen veřejný pořádek.

V dalším bloku konference popsala prezidentka Komory veterinárních lékařů problémy veterinářů s nezodpovědnými chovateli. Účastníci konference také upozornili na problémy spojené s chovem takzvaných bojových plemen psů. Chovatelé takových psů často nejsou schopni a mnohdy ani ochotni se o zvíře adekvátně postarat, především mu zajistit výcvik. Psi tak často končí v útulcích, nebo v horším případě zraní jiného psa či dokonce člověka.

Alespoň částečné naděje na zlepšení stavu v souvislosti s útěky psů a hledáním jejich chovatele vkládají účastníci konference do plánované Centrální evidence psů. Spravovat by ji měla Komora veterinárních lékařů. Zprovoznění evidence se však očekává nejdříve za rok.

Vytisknout

Zpět na aktuality