Vyhledávání
Filtr témat
 

Veřejný ochránce práv

Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné.

Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací.

Anna Šabatová

veřejná ochránkyně práv

Funkční období od 18. 2. 2014

Anna Šabatová

Tiskové zprávy

23. července 2014
Občanům EU dlouhodobě žijícím v České republice je upíráno volební právo, které jim náleží podle Smlouvy o fungování Evropské unie. Nemají možnost účastnit se voleb do...
23. července 2014
Za naprosto nepřijatelný považuje veřejná ochránkyně práv současný návrh zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců. „Návrh zákona je špatný – obsahově i legislativně....
21. července 2014
Česká televize vysílá o prázdninách každý víkend reprízy pořadu Ochránce. Pokud jste tedy neměli čas či možnost sledovat poslední řadu pořadu v premiérovém vysílání, můžete...
15. července 2014
Neobvyklý případ přestupku řešil zástupce ochránkyně Stanislav Křeček. Rušení nočního klidu hudební produkcí přimělo občana moravského města k zavolání Policie ČR. Ta však...
10. července 2014
Nezrušitelný územní souhlas se stavbou oplocení vydaný stavebním úřadem nemá vliv na povinnost silničního správního úřadu nezávisle posoudit, jestli se oplocení nachází na veřejné...
Všechny tiskové zprávy
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  - Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv