Vyhledávání
Filtr témat
 

Veřejný ochránce práv

Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné.

Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací.

Anna Šabatová

veřejná ochránkyně práv

Funkční období od 18. 2. 2014

Anna Šabatová

Tiskové zprávy

17. září 2014
V říjnu zahajuje veřejná ochránkyně práv sérii osvětových návštěv regionů nazvanou „Zajímáte nás“ s cílem setkávat se s občany, vysvětlovat jim jejich práva i to, v čem jim...
9. září 2014
Vůbec poprvé uskutečnila veřejná ochránkyně práv systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic s cílem prověřit podmínky a zacházení s osobami zde umístěnými....
8. září 2014
I přes odmítavé stanovisko ministra vnitra je ochránkyně přesvědčena, že občané EU s potvrzením o přechodném pobytu v České republice mají právo účastnit se komunálních voleb....
29. srpna 2014
Ochránkyně se sešla s ministrem vnitra k jednání o změně pravidel účasti občanů EU v komunálních volbách. Ministr přislíbil vydat v nejbližší době závazné právní stanovisko.
28. srpna 2014
Střední zdravotnická škola se dopustila nepřímé diskriminace, když studentce zakázala nosit při běžném vyučování muslimský šátek (hidžáb zahalující pouze vlasy, krk, případně také...
Všechny tiskové zprávy
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  - Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv