AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

SEMINÁŘ: Poznatky ze systematických návštěv léčeben pro dlouhobě nemocné (Plzeňský kraj)

Cílem semináře Poznatky ze systematických návštěv léčeben pro dlouhodobě nemocné, které proběhl dne 4. prosince 2019 na Krajském úřadě Plzeňského kraje, bylo přiblížit účastníkům a účastnicím (zejména pracovníkům a pracovnicím léčeben) problémy, se kterými se veřejná ochránkyně práv nejčastěji setkává během návštěv léčeben pro dlouhodobě nemocné. Návštěvy ochránkyně vykonává jako tzv. národní preventivní mechanismus za účelem prevence špatného zacházení s pacienty. 

Pozornost byla věnována především následujícím tématům:

  • přístup k pacientovi,
  • personální a materiálně-technické požadavky na péči poskytovanou v léčebnách,
  • zásady bezpečné ošetřovatelské péče.

PROGRAM SEMINÁŘE ZAHRNOVAL TYTO TEMATICKÉ OKRUHY:

  • I. blok

   - systematické návštěvy ochránce v léčebnách pro dlouhodobě nemocné

   - vybavení pokoje, koupelny a toalet, prostředí léčebny

   - stanovování úhrad za pobyt

   - požadavky na personální zabezpečení péče v léčebně

  • II. blok

   - prevence malnutrice a dehydratace

   - mikčí režim

   - ordinace, příprava a podání léků

   - zdravotnická a ošetřovatelská dokumentace

  • III. blok

   - lékařské tajemství 

   - pacient jako partner

   - udělování souhlasu s hospitalizací a s poskytováním zdravotních služeb

   - používání omezovacích prostředků

   - prevence pádů a používání postranic

  • IV. blok

   - kožní defekty, dekubity

   - rehabilitace, aktivizace pacientů

   - péče o umírající, paliativní péče

OFICIÁLNÍ POZVÁNKA S PROGRAMEM ZDE (387.4 kB, Adobe Acrobat dokument)