AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

KONFERENCE: Neznalost jazyka neomlouvá?! (Brno)

Každým rokem přichází do českých škol více žáků s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Jedná se o děti cizinců, ale i o děti českých občanů, kteří pobývali dlouhodobě v zahraničí, případně děti z vícejazyčných rodin. Počet těchto dětí a žáků se bude v budoucnosti pravděpodobně nadále zvyšovat.

Cílem konference, která proběhla 21. ledna 2020 v Brně, bylo poukázat na potřebu systémových změn při podpoře žáků, kteří přicházejí na různé stupně škol, aniž dostatečně znají vyučovací jazyk.

Do programu akce bylo zahrnuto představení současné situace v České republice, připravovaných změn i zahraniční inspirace. Účastníci a účastnice se zabývali také změnami, které jsou potřebné k tomu, aby náš vzdělávací systém umožnil těmto žákům plně rozvinout jejich potenciál a zapojit se do společnosti.

PROGRAM KONFERENCE ZAHRNOVAL TYTO PŘÍSPĚVKY A DISKUSNÍ CELKY:

  MODEROVAL: Martin Šimáček

  Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv

   Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv

  Osvojování druhého (dalšího) jazyka

   Pavlína Vališová, META, o.p.s.

  Současný stav podpory dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

   Kristýna Titěrová, META, o.p.s.

  Připravované změny v systému podpory a integrace žáků-cizinců v základním vzdělávání

   Svatopluk Pohořelý, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

  Nástroje směřující k podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem v povinném vzdělávání

   Alice Kourkzi, Národní pedagogický institut ČR

  Žáci s odlišným mateřským jazykem ve Finsku – Jak podpořit funkční dvojjazyčnost a žáky s odlišným mateřským jazykem?

   Jenni Alisaari, Univerzita v Turku, Finsko

  Panelová diskuse k podpoře vzdělávání cizojazyčných žáků v základních školách

   Olga Bauerová, ředitelka ZŠ a MŠ Brno
   Štěpán Štrébl, radní MČ Praha 3
   Michaela Davidová, ředitelka Most pro Pardubice
   Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv
   Svatopluk Pohořelý, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
   Kristýna Titěrová, META, o.p.s.

  Panelová diskuse k podpoře vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem ve středních školách

   Martina Plchová, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
   Barbora Krčmářová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
   Barbara Kubátová, Kancelář veřejného ochránce práv
   Kristýna Titěrová, META, o.p.s.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY: