Článek 46: Výhrady

Článek 46 - Výhrady (1.1 MB, MP4)

Odst. (1) (2.4 MB, MP4)

(1) Výhrady neslučitelné s předmětem a účelem této úmluvy nejsou povoleny.

Odst. (2) (1.5 MB, MP4)

(2) Výhrady mohou být kdykoli odvolány.

Článek 45: Vstup v platnost Článek 47: Změny