Článek 41: Depozitář

Článek 41 - Depozitář (2.3 MB, MP4)

Odst. (1) (1.8 MB, MP4)

Depozitářem této úmluvy je generální tajemník Organizace spojených národů.

Článek 40: Konference smluvních stran Článek 42: Podpis