AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Článek 32: Mezinárodní spolupráce

Odst. (1) (11.8 MB, MP4)

(1) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají význam mezinárodní spolupráce a jejího rozvoje pro podporu vnitrostátního úsilí při naplňování účelu a cílů této úmluvy, a přijmou v tomto směru odpovídající a účinná opatření na mezistátní úrovni a případně v partnerské spolupráci s příslušnými mezinárodními a regionálními organizacemi a občanskou společností, zejména organizacemi osob se zdravotním postižením. Uvedená opatření by mohla, mimo jiné, zahrnovat:

Odst. (1a) (3.9 MB, MP4)

(a) dohled nad tím, zda mezinárodní spolupráce, včetně mezinárodních rozvojových programů, je inkluzívní a přístupná osobám se zdravotním postižením;

Odst. (1b) (4 MB, MP4)

(b) usnadnění a podporu budování kapacit, mimo jiné prostřednictvím výměny a sdílení informací, zkušeností, vzdělávacích programů a osvědčených postupů;

Odst. (1c) (2.6 MB, MP4)

(c) usnadnění výzkumné spolupráce a přístup k vědeckým a technickým poznatkům;

Odst. (1d) (4.7 MB, MP4)

(d) poskytování přiměřené odborné a hospodářské pomoci, pokud je to vhodné, včetně skrze usnadnění přístupu k přístupným a podpůrným technologiím a jejich sdílení a prostřednictvím transferu technologií.

Odst. (2) (2.5 MB, MP4)

(2) Ustanoveními tohoto článku není dotčena povinnost státu, který je smluvní stranou této úmluvy, plnit své závazky podle této úmluvy.

Článek 31: Statistika a získávání dat Článek 33: Provádění a monitorování na vnitrostátní úrovni