AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Článek 18: Svoboda pohybu a státní občanství

Odst. (1) (6.9 MB, MP4)

(1) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají právo osob se zdravotním postižením na svobodu pohybu, svobodu zvolit si místo pobytu a právo na státní občanství, na rovnoprávném základě s ostatními, a zajistí, aby osoby se zdravotním postižením:

Odst. (1a) (4.4 MB, MP4)

(a) měly právo nabývat a měnit státní občanství a nebyly zbavovány svého státního občanství svévolně nebo na základě zdravotního postižení;

Odst. (1b) (9.1 MB, MP4)

(b) nebyly na základě zdravotního postižení zbavovány své způsobilosti získat, vlastnit a využívat doklady prokazující jejich státní občanství nebo jiné doklady totožnosti, nebo využívat příslušných úředních postupů, jako je například imigrační řízení, které by jim mohly usnadnit uplatnění práva na svobodu pohybu; .

Odst. (1c) (3.1 MB, MP4)

(c) mohly opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní;

Odst. (1d) (3.7 MB, MP4)

(d) nebyly zbavovány, svévolně nebo na základě zdravotního postižení, práva vstoupit do své vlastní země.

Odst. (2) (5.5 MB, MP4)

(2) Děti se zdravotním postižením jsou registrovány ihned po narození a mají od narození právo na jméno, právo na státní občanství, a pokud je to možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.

Článek 17: Ochrana osobní integrity Článek 19: Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti