Článek 10: Právo na život

Odst. (7 MB, MP4)

Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, znovu potvrzují, že každá lidská bytost má přirozené právo na život, a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění účinného užívání tohoto práva osobami se zdravotním postižením na rovnoprávném základě s ostatními.

Článek 9: Přístupnost Článek 11: Rizikové situace a humanitární krize