AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Článek 8: Zvyšování povědomí

Odst. (1) (4 MB, MP4)

(1) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavazují přijmout okamžitá, účinná a odpovídající opatření s cílem:

Odst. (1a) (6.3 MB, MP4)

(a) zvyšovat povědomí v celé společnosti, i na úrovni rodiny, o situaci osob se zdravotním postižením, a podporovat respektování práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením;

Odst. (1b) (5.5 MB, MP4)

(b) bojovat proti stereotypům, předsudkům a škodlivým praktikám ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, včetně těch, které se týkají pohlaví nebo věku, ve všech oblastech života;

Odst. (1c) (2.5 MB, MP4)

(c) podporovat povědomí o schopnostech a přínosu osob se zdravotním postižením.

Odst. (2) (2 MB, MP4)

(2) Opatření přijímaná za tímto účelem zahrnují:

Odst. (2a) (2.8 MB, MP4)

(a) Iniciování a vedení účinných veřejných osvětových kampaní s cílem:

Odst. (2ai) (2.8 MB, MP4)

(i) vychovávat k vnímavosti k právům osob se zdravotním postižením;

Odst. (2aii) (4.6 MB, MP4)

(ii) podporovat pozitivní vnímání osob se zdravotním postižením a lepší společenské povědomí v tomto směru;

Odst. (2aiii) (4.3 MB, MP4)

(iii) podporovat uznání dovedností, zásluh a schopností osob se zdravotním postižením a jejich přínosu na pracovišti i na trhu práce;

Odst. (2b) (5.4 MB, MP4)

(b) výchovu k respektování práv osob se zdravotním postižením na všech úrovních vzdělávací soustavy, zejména výchovu všech dětí, od jejich útlého věku;

Odst. (2c) (4 MB, MP4)

(c) podporu všech sdělovacích prostředků při zobrazování osob se zdravotním postižením způsobem, který je v souladu s účelem této úmluvy;

Odst. (2d) (3.2 MB, MP4)

(d) podporu osvětových programů týkajících se osob se zdravotním postižením a jejich práv.

Článek 7: Děti se zdravotním postižením Článek 9: Přístupnost