AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Článek 3: Obecné zásady

Odst. (1.1 MB, MP4)

Úmluva je založena na následujících zásadách:

Odst. (a) (4 MB, MP4)

(a) respektování přirozené důstojnosti, osobní nezávislosti, zahrnující také svobodu volby, a samostatnosti osob;

Odst. (b) (1.3 MB, MP4)

(b) nediskriminace; 

Odst. (c) (2.2 MB, MP4)

(c) plné a účinné zapojení a začlenění do společnosti; 

Odst. (d) (3.9 MB, MP4)

(d) respektování odlišnosti a přijímání osob se zdravotním postižením jako součásti lidské různorodosti a přirozenosti;

Odst. (e) (2.2 MB, MP4)

(e) rovnost příležitostí; 

Odst. (f) (1.2 MB, MP4)

(f) přístupnost;

Odst. (g) (1.6 MB, MP4)

(g) rovnoprávnost mužů a žen;

Odst. (h) (4.9 MB, MP4)

(h) respektování rozvíjejících se schopností dětí se zdravotním postižením a jejich práva na zachování identity.

Článek 2: Definice Článek 4: Obecné závazky