AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Nepište hanlivě či ironicky

Obecní úřad zjevně ignoroval pokyn krajského úřadu, a to i poté, co byl starosta na existenci pokynu krajského úřadu důrazně upozorněn. Proto žádáme obecní úřad, aby pokyn laskavě provedl.

To je možná pravdivé tvrzení, ze kterého postřehneme oprávněnou frustraci krajského úřadu. Adresát (a všichni kolem) budou však text číst takto:

Na obecním úřadě jsou všichni pitomci, kteří kašlou na to, co jim nařídíme. Největší pitomec je starosta. Už s tím – píp – něco udělejte.

S tím se obecnímu úřadu do plnění pokynu asi moc chtít nebude. Proto obecnímu úřadu raději napišme:

Zjistili jsme, že jste ještě nesplnili náš pokyn, který jsme vám poslali dne 1. 2. 2022 a znovu panu starostovi dne 5. 2. 2022. Žádáme, abyste pokyn provedli. Je to důležité, protože…

To znamená, že konstatujeme, kdy jsme jim pokyn poslali, požádáme je o splnění a nejlépe připojíme důvod proč. Třeba se jim náš pokyn zdál zbytečný a dosud neměli motivaci ho splnit. Je pravděpodobné, že budou mít větší chuť do práce než po přečtení původního znění.