Zveřejněno Výzkum

Zpráva o šetření z vlastní iniciativy (výzkumné šetření) ve věci kontroly a inspekce osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí