AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Poradní orgán CRPD

Usnesení poradního orgánu veřejného ochránce práv pro oblast ochrany práv osob se zdravotním postižením

k požadavku ochránce na předložení novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých ško-lách do vnějšího připomínkového řízení