AKTUÁLNĚ: Připojte se na naši konferenci PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Zveřejněno Tisková zpráva

Úsporná opatření se při vytápění dotknou všech, ale plíseň v bytě mít zbytečně nemusíte

Ombudsman v souvislosti s probíhající topnou sezónou a vysokými cenami za energie radí, jak na jedné straně dodržet požadavky na úsporná opatření a na druhé straně zachovat tepelnou pohodu a zároveň předejít výskytu plísní. Těmto nežádoucím důsledkům lze předejít správně nastaveným vytápěním i dodržováním zásad správného větrání.

V letošním roce kvůli energetické krizi již byla připravena nebo se připravuje řada právních předpisů a novel předpisů stávajících. Jejich společným tématem je šetření energiemi a řešení důsledků energetické krize včetně pomoci s vysokými cenami energií. Jde např. o tzv. „úsporný tarif“ nebo návrh nařízení vlády na zastropování cen energií, které pro příští rok nahradí právě „úsporný tarif“.  V přípravě je i vyhláška, kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze. Aktuálně také probíhá revize stávajících vyhlášek souvisejících s rozúčtováním nákladů na teplo a teplou vodu. Některé z těchto předpisů se přímo či nepřímo mohou dotknout mimo jiné tepelné pohody a komfortu bydlení obyvatel.

Přestože úsporná opatření jsou nezbytná, je nutné si uvědomit, že snížení teploty v místnostech může mít negativní vliv na zdraví, ať již jde o tepelný diskomfort či rozvoj plísní v bytech. Ombudsman proto v přiloženém letáku uspořádal tipy, např. ze stránek Topme chytře, jak správně topit, na co vše myslet, aby nám teplo neutíkalo, a abychom jím zároveň neplýtvali a ještě ušetřili. Leták se věnuje také zásadám správného větrání, které je neméně důležité. Tvorba plísní a vlhkost v bytě trápí řadu obyvatel. Značná část bytového fondu prošla v nedávných letech zateplením, které bylo často spojeno s výměnou dosavadních oken za „hermeticky“ těsnící (zejména plastová) okna. Zvláště v zimním období pak dochází k nedostatečnému, případně nesprávnému větrání. Správné větrání je však – spolu se správným vytápěním – zásadní pro zamezení nežádoucího rozvoje plísní v bytech. Ačkoliv větrat v zimním období může být pocitově nekomfortní, je větrání i v zimě nezbytné. Přestože venkovní vzduch je studený a může tak absorbovat jen málo vlhkosti, při otevření oken se tento původně studený vzduch ve větrané místnosti rychle ohřívá. Přiváděný vzduch takto nabírá zbytkovou vlhkost větrané místnosti a jeho relativní vlhkost v bytě tak ve výsledku klesá.  

Na ombudsmana se lidé obracejí s podněty na plísně v bytě. Podle stavebního zákona má vlastník stavby povinnost ji řádně udržovat. Větší rozsah plísní může být přitom považován za hygienickou či zdravotní závadu (pokud závada nebyla způsobena pouze nesprávným užíváním bytu). Pokud stavební úřad při prohlídce zjistí, že příčinou výskytu plísní je špatný stav či provedení stavby, nařídí vlastníkovi odstranění závad. Ombudsman se pak zabývá námitkami na nečinnost či nesprávný postup stavebního úřadu.

 

Vytisknout

Zpět na aktuality