Zveřejněno Tisková zpráva

Ukrajinci v Česku: Ombudsman jim nabízí pomoc při řešení obtíží

Novým informačním letákem ochránce vyzývá Ukrajince, aby se na něj neváhali obracet se svými problémy: „Když budeme mít zmapované, co je aktuálně trápí, dokážeme jim nabídnout efektivní pomoc.“  V minulosti například ombudsman pomohl se získáním dočasné ochrany ženě, která utekla od manžela, jenž ji týral, nebo nezletilé dívce, o kterou se v zahraničí neměl kdo starat.

Ombudsman pomohl získat dočasnou ochranu Ukrajince, která utekla z Polska od manžela, protože ji týral. Žena chtěla zůstat v České republice se svou matkou, která je velmi nemocná a potřebuje její pomoc. České úřady její žádost o dočasnou ochranu vyhodnotily jako nepřijatelnou. Uvedly, že získala ochranu v Polsku. Žena se však nechtěla vrátit do Polska. Pracoval tam její manžel, kterého se bála. Až díky intervenci ombudsmana úřad udělil ženě dočasnou ochranu.

Ombudsman pomohl také nezletilé dívce, která dříve žila na Ukrajině se svou babičkou. Po vypuknutí války dívka pěšky přešla hranici do Polska. Potkala se tam se svou známou a jejím manželem a ti ji odvezli do Německa, kde získala dočasnou ochranu. Paní, která se o ni starala, náhle zemřela a její partner se o dívku starat nechtěl. Nezletilá dívka se rozhodla jít do Česka, kde žije její blízká osoba, která o ni chtěla pečovat. Její žádost o dočasnou ochranu ale úřad vyhodnotil jako nepřijatelnou, aniž by její případ posoudil. Díky zásahu ombudsmana dostala mladá Ukrajinka alespoň vízum strpění. Dívka pak podala žalobu, ve které argumentovala i zprávou o šetření ombudsmana. Soud to pak vyhodnotil jako nezákonný zásah a řekl správnímu orgánu, ať její žádost o dočasnou ochranu přijme a projedná.

Problémy s udělováním dočasné ochrany jsou jen zrnkem písku v moři věcí, se kterými se Ukrajinci musí potýkat. Kde dochází k problémům, ví ombudsman od stěžovatelů, organizací nebo sociálních pracovníků, se kterými spolupracuje. Ukrajinci se ale s nimi zatím na ochránce příliš často neobracejí. Často ani neví, že jim může pomoci český ombudsman. „Ombudsman je tady pro všechny. Chceme, aby i příchozí z Ukrajiny věděli, že mohou požádat o pomoc ve stejných oblastech jako čeští občané. Proto jsme nyní vytvořili informační leták, kde je v ukrajinštině a ruštině stručně popsané, s čím vším může ombudsman Ukrajincům pomoct. Budeme rádi, když se na nás budou Ukrajinci obracet,uvedl ombudsman Stanislav Křeček.

Tento leták tak například získají Ukrajinci na všech KACPU a krajští koordinátoři jej šíří v krajích. Současně jej zveřejnily i Mezinárodní organizace pro migraci a Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a dostal se i k neziskovým organizacím a na centra pomoci cizincům.

 „Když příchozí z Ukrajiny popíší ve svých podnětech své konkrétní problémy, můžeme jim pomoci v jejich individuálních případech a vyvolat jednání s příslušnými úřady. Stejně tak nám individuální podněty pomohou, abychom mohli lépe argumentovat například při připomínkování právních předpisů, které se příchozích dotknou. Takto jsme se podíleli na připomínkování všech verzí Lex Ukrajina. Pokud se nám s podobným problémem ozve více lidí, můžeme odhalit, že jde o systémový problém, který můžeme řešit komplexně,“ vysvětlil ombudsman.

Systémový problém ombudsman detekoval například u dočasné ochrany. Pokud ji chtějí Ukrajinci získat třeba u nás, ale předtím jim byla udělena v jiné zemi, mají problém. „Jedná se o velký systémový problém, který intenzivně řešíme.

Ombudsman na závěr příchozím z Ukrajiny vzkazuje: „Když budeme přímo od Vás vědět, co se děje, můžeme s tím něco dělat.“

Vytisknout

Zpět na aktuality