AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Sborník stanovisek ombudsmana z oblasti školství poslouží nejen vedení škol nebo úředníkům a pedagogům, ale i rodičům a žákům

Nový sborník stanovisek z oblasti školství přináší shrnutí nejčastějších témat, a to chronologicky od předškolního vzdělávání přes to základní až po problematiku středoškolského studia. Samostatná kapitola se věnuje školnímu stravování. Sborník uzavírá přehled úplných nebo zkrácených znění závěrů ombudsmana z konkrétních kauz.

V působnosti ombudsmana je prověřování postupu krajských úřadů jako odvolacích orgánů, České školní inspekce nebo Ministerstva školství. Ombudsman naopak nemůže zasahovat do práce ředitelů škol, učitelů nebo obcí jako zřizovatelů škol. Výjimkou jsou pouze případy spojené s podezřením na diskriminaci.

Každý rok dostane veřejný ochránce práv na stovku podnětů se školskou tematikou. Nejčastěji se lidé na ombudsmana obracejí kvůli nepřijetí dětí do mateřské, základní nebo střední školy. Sborník proto nabízí například i shrnutí pravidel pro přijímání žáků a věnuje se možnému nastavování kritérií pro přijetí jako je trvalý pobyt, test školní zralosti, členství ve sportovním klubu, pořadí přijetí přihlášky, sourozenec ve škole, odklad školní docházky, docházka do MŠ nebo přípravné třídy při ZŠ, vzdálenost bydliště od školy, sdílení alternativního pedagogického přístupu nebo losování.

Sborník je určený především ředitelům a ředitelkám škol, pracovníkům školských odborů krajů a obcí a odborné pedagogické veřejnosti. Zdrojem informací může být i pro Ministerstvo školství, Českou školní inspekci a další státní instituce aktivní v této oblasti.

Rodiče nebo přímo žáci díky sborníku zjistí, jaká jsou jejich práva a povinnosti. Mohou v něm také najít řešení některých komplikovaných situací spojených se vzděláváním, jako je například vzdělávání žáků se speciálními potřebami, problematika šikany nebo výchovná opatření.

Sborník je zdarma dostupný na webových stránkách veřejného ochránce práv. K tématu školství aktuálně připravujeme také sérii podcastů. Kromě vysvětlení působnosti ombudsmana se v nich budeme věnovat jednotlivým stupňům vzdělávání od předškolního po střední. Podcasty spustíme se začátkem školního roku.

Vytisknout

Zpět na aktuality