AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Pozvánka na Noc důstojnosti 6. ledna 2023

Veřejný ochránce práv pořádá ve svém brněnském sídle v pátek 6. ledna Noc důstojnosti. Cílem této pietní akce je uctění památky Doroty Šandorové, klientky jindřichohradeckého domova pro osoby s postižením, kterou před dvěma lety v noci z 6. na 7. ledna usmrtil pracovník v přímé péči. Účastníci si mohou společně připomenout situaci všech lidí s mentálním postižením ohrožených nevhodným nastavením českého systému sociálních a zdravotních služeb, stejně jako dalších lidí s mentálním postižením, kteří trpí následkem nevhodně nastavené péče v systému.

Noc důstojnosti v Česku se koná pod záštitou veřejného ochránce práv Stanislava Křečka na více místech v republice. Na to, že špatné zacházení s lidmi s postižením v zařízeních sociálních služeb má i systémové příčiny upozornil ombudsman v tiskové zprávě již koncem listopadu. Právě ombudsman v Česku monitoruje práva lidí se zdravotním postižením.

Termín: pátek 6. ledna 2023

Místo: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

Program:

15:00 – 16:30 Panelová diskuze „Důstojný život pro všechny“, sál Otakara Motejla

17:00 – 18:30 Uctění památky Doroty Šándorové, před budovou KVOP

Úvodní slovo pronese ombudsman Stanislav Křeček.

Podrobnější informace o osudu Doroty Šándorové:

V noci z 6. na 7. ledna 2021 byla Dorota Šandorová zabita pečovatelem sociální služby. Ten ji šel během noční služby údajně uklidnit, místo toho ji ale zalehl, zkroutil jí ruce a plnou silou ji tlačil na hrudník, až upadla do bezvědomí a udusila se. Ráno našli Dorotu s rukama zkroucenýma vysoko za zády, s peřinou přes hlavu a s hlavou zabořenou hluboko do polštáře. Smrt Doroty byla vyústěním dlouhodobého týrání a narušování důstojnosti klientů.

Soud pachatele odsoudil za vraždu, která byla následně překvalifikovaná na usmrcení z nedbalosti. O případu se nikde napsalo, neobjevil se v kazuistikách jako příklad špatné praxe, do zařízení nepřijela inspekce, ani žádná návštěva. Nikdo nedostal pozvánku na Dorotin pohřeb. Městský úřad, její opatrovník, pohřeb uspořádal beze svědků. Pojďme si památku Doroty Šandorové připomenout.

Panelová diskuze „Důstojný život pro všechny“

Jak vypadá důstojný život? Jaké změny jsou potřeba, aby každý člověk, bez ohledu na své postižení či nemoc, mohl žít důstojně? Jsou ústavy přežitkem minulosti nebo nezbytnou součástí systému sociální a zdravotní péče? Kdo chrání lidi v ústavních zařízeních před špatným zacházením a je tato ochrana dostatečná? Jak si vede ČR při naplňování závazků vyplývající z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením?

Na tyto otázky budeme hledat odpovědi v panelové diskuzi, která se uskuteční v rámci Noci důstojnosti v Kanceláři veřejného ochránce práv. Diskutovat s Vámi budou:

• Vít Alexander Schorm, zástupce veřejného ochránce práv

Jana Leitnerová, radní JMK pro sociální a rodinnou politiku

Alena Novotná, vedoucí Oddělení koncepce a plánování Odboru sociálních věcí KÚ JMK

Hana Sheala Grygarová, aktivistka a členka poradního orgánu veřejného ochránce práv

Vašek Hromada, aktivista a peer konzultant

Diskuzi povede Zuzana Durajová, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv.

Vytisknout

Zpět na aktuality