AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Podělte se s námi o své zkušenosti z aktuální situace v zařízeních sociálních služeb, léčebnách a dalších zařízeních

Naším úkolem je navštěvovat různé typy zařízení a zjišťovat, jak je zacházeno s lidmi, kteří zde pobývají a v jakých podmínkách žijí. Jedná se například o zařízení sociálních služeb, léčebny, dětské domovy a další. Pokud zjistíme nedostatky, žádáme nápravu přímo po zařízení. Pokud jde o systémové problémy, požadujeme změny po odpovědných úřadech. Aktuálně však z důvodů preventivních opatření proti šíření onemocnění COVID 19 zařízení dočasně nenavštěvujeme. Proto se obracíme na vás, kdo v těchto zařízeních pobýváte nebo zde máte své blízké, abyste se s námi podělili o své zkušenosti.

Ty se mohou týkat dopadů omezujících vládních opatření, zajišťování základních potřeb nebo problematických situací, se kterými se zde lidé potýkají.  

„Obracím se na každého, kdo pobývá v zařízeních sociálních služeb, tedy na seniory, lidi s postižením, ale také na děti v zařízeních, na pacienty a pacientky v psychiatrických nemocnicích či léčebnách dlouhodobě nemocných, na vězněné osoby a další, kteří žijí v institucích a také jejich blízké. Informujte nás prosím o svých zkušenostech, dobré praxi i nedostatcích, se kterými se setkáváte,“ vyzývá zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. 

Ne vždy bude v našich zákonných možnostech zapojit se do řešení konkrétní problematické situace a pokusit se zjednat nápravu. Určitě vám ale odpovíme. Poznatky, které nám sdělíte, budeme moci využít pro komunikaci s odpovědnými úřady a dalšími institucemi za účelem řešení systémových problémů, které s sebou tato doba přináší. Děkujeme! 

Jak nás kontaktovat: 

  • na emailové adrese podatelna@ochrance.cz  
  • písemně na adrese Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno  
  • telefonicky: (+420) 542 542 888  
  • nebo prostřednictvím textového hovoru s přepisem (vhodné pro seniory a lidi se sluchovým postižením) skrze tento odkaz 
  • zvláštní linka pro uživatele českého znakového jazyka: (+420) 725 988 016 

Vytisknout

Zpět na aktuality