Vyhledávání
Filtr témat
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Kontakty

Kontakty

Veřejná ochránkyně práv
Údolní 39
Brno, 602 00

Pondělí – pátek: 8:00 – 16:00

volejte: (+420) 542 542 888 

pokud máte jakýkoli dotaz, řešíte nějakou životní situaci či problém a potřebujete vědět, jestli Vám s tím veřejná ochránkyně práv může pomoci

E-mailpodatelna@ochrance.cz 
(Maximální velikost e-mailové zprávy včetně příloh je 8 MB a zpráva musí respektovat pravidla elektronické komunikace)

ID datové schránky: jz5adky

Telefon – ústředna: (+420) 542 542 111
Fax: (+420) 542 542 112

 Pravidla bezpečné telefonické komunikace (227.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
veřejná ochránkyně práv

Sekretariát:
Tel: (+420) 542 542 777

JUDr. Stanislav Křeček
zástupce veřejné ochránkyně práv
Sekretariát:
Tel: (+420) 542 542 666

Vedoucí sekretariátu ochránkyně a jejího zástupce:
Mgr. David Slováček
Tel: (+420) 542 542 383
 
Tisková mluvčí veřejné ochránkyně práv:
Mgr. Iva Hrazdílková
Tel.: (+420) 542 542 775
E-mail: iva.hrazdilkovaochrance.cz

Vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv:

JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D.
Telefon: (+420) 542 542 554
e-mail: pavel.porizekochrance.cz
Sekretariát
Telefon: (+420) 542 542 555
Fax: (+420) 542 542 552
 

Odbor právní

E-mailové adresy právníků neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Pro dotazy týkající se působnosti ochránkyně (zda něco je či není v její působnosti) či stavu vyřizování konkrétních podnětů používejte prosím výhradně telefonickou informační linku veřejné ochránkyně práv: 542 542 888, která je v provozu každý pracovní den 8.00 – 16.00 h. Odpovědi na časté dotazy najdete zde.

Petra Zdražilová                

vedoucí odboru

tel: 542 542 360

fax: 542 542 332

e-mail: petra.zdrazilovaochrance.cz 

Sekretariát:

Michaela Nováková, tel: 542 542 238

Martina Skotáková, tel: 542 542 380

Oddělení stavebního řádu a životního prostředí

činnost stavebních úřadů, územní plánování, ochrana životního prostřední, hluk, památková péče, myslivost, pohřebnictví apod.

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Jana Gregorová

vedoucí oddělení a zástupkyně vedoucí odboru právního

542 542 358jana.gregorovaochrance.cz
Jan Czajkowski

právník (ochrana přírody a krajiny, EIA, báňská správa)

542 542 235jan.czajkowskiochrance.cz
Marek Hanák

právník (územní plánování, památková péče, pohřebnictví)

542 542 351marek.hanakochrance.cz
Michaela Konečná

právnička (ochrana zvířat, ochrana přírody a krajiny)

542 542 336michaela.konecnaochrance.cz
Tomáš Maňas

právník (hluk, autorské poplatky)

542 542 397tomas.manasochrance.cz
Jindřich Mikuláštík

právník

542 542 jindrich.mikulastikochrance.cz
Stanislava Neubauerová

právnička (územní a stavební řízení)

542 542 381stanislava.neubauerovaochrance.cz
Marie Poláčková

právnička (ochrana vod, zeměd. půdní fond, lesy, myslivost)

542 542 384marie.polackovaochrance.cz
David Polášek

právník

542 542 772david.polasekochrance.cz
Pavel Půček

právník (územní a stavební řízení)

542 542 376pavel.pucekochrance.cz
Martin Studnička

právník (územní a stavební řízení)

542 542 379martin.studnickaochrance.cz
Jana Vašíková

právnička (územní a stavební řízení, památková péče)

542 542 364jana.vasikovaochrance.cz

Oddělení veřejného pořádku a místní správy

matriky, evidence obyvatel, občanské a cestovní průkazy, státní občanství, Policie ČR mimo trestní řízení, dopravně správní agenda – řidičská oprávnění aj., přestupky, dozor státu nad samosprávou, pozemní komunikace, katastr nemovitostí, ochrana osobních údajů, svobodný přístup k informacím, Český statistický úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání apod.

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Veronika Gabrišová

vedoucí

(ochrana osobních údajů, právo na informace, služební poměry)

Tel. 542 542 311

e-mail: veronika.gabrisovaochrance.cz 

Zuzana Benešová

právnička

(veřejné cesty, obecní samospráva)

Tel. 542 542 312

e-mail: zuzana.benesovaochrance.cz 

Šárka Bohátková

právnička

(katastr nemovitostí)

Tel. 542 542 392      

e-mail: sarka.bohatkovaochrance.cz

Jana Holčáková

právnička

(veřejné cesty)

Tel. 542 542 320

e-mail: jana.holcakovaochrance.cz 

Milan Kocourek

právník

(doprava, policie, armáda)

Tel. 542 542 390

e-mail: milan.kocourekochrance.cz 

Petr Lesa                     

právník

(zbraně, obecní samospráva, restituce, právo na informace)

Tel. 542 542 368

e-mail: petr.lesaochrance.cz 

Jakub Martinec

právník

(služební poměry, přestupky)

Tel. 542 542 386

e-mail: jakub.martinecochrance.cz 

Miloš Valášek

právník

(matriky, evidence obyvatel, státní občanství)

Tel. 542 542 343

e-mail: milos.valasekochrance.cz

David Vávra

právník

(katastr nemovitostí, pozemkové úřady)

Tel. 542 542 324

e-mail: david.vavraochrance.cz

Oddělení sociálního zabezpečení

dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory apod.

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Jiří Hrubý
vedoucí
Tel: 542 542 382

e-mail: jiri.hrubyochrance.cz

Jitka Černá
zástupkyně vedoucího
(důchody, dávky s cizím prvkem)
Tel: 542 542 387

e-mail: jitka.cernaochrance.cz

Marek Blecha
právník
(dávky pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpora)
Tel: 542 542 323

e-mail: marek.blechaochrance.cz

Petra Foltasová
právnička
(důchody, nemocenské pojištění, státní sociální podpora)
Tel: 542 542 348

e-mail: petra.foltasovaochrance.cz

Eva Hodaňová
právnička
(důchody)
Tel: 542 542 370

e-mail: eva.hodanovaochrance.cz

Katarína Krajčová
právnička
(důchody, dávky pomoci v hmotné nouzi)
Tel: 542 542 226

e-mail: katarina.krajcovaochrance.cz

Pavel Matějíček

právník

(důchody, dávky s cizím prvkem)

Tel: 542 542 362

e-mail: pavel.matejicekochrance.cz

Kateřina Pavlíčková

právnička
(důchody, nemocenské pojištění)
Tel: 542 542 369

e-mail: katerina.pavlickovaochrance.cz

Daniel Říha

právník
(důchody, nemocenské pojištění)
Tel: 542 542 319

e-mail: daniel.rihaochrance.cz

Tereza Stoupová
právnička
(příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením)
Tel: 542 542 377

e-mail: tereza.stoupovaochrance.cz

Zuzana Ščuková
právnička
(dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením)
Tel: 542 542 341

e-mail: zuzana.scukovaochrance.cz

Andrea Vašíčková
právnička
(dávky pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpora)
Tel: 542 542 331

e-mail: andrea.vasickovaochrance.cz

Oddělení justice, migrace a financí

daně, cla, správní a místní poplatky, cizinecké záležitosti (víza, dlouhodobý pobyt, azyl, vyhoštění aj.), státní správa soudnictví (průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob, správa znalecké a tlumočnické agendy, dohled Ministerstva spravedlnosti), ochrana spotřebitele (Česká obchodní inspekce, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Státní energetická inspekce, Česká národní banka), Úřad pro ochranu hospodářské soutěže apod.

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Petra Janoušková     

vedoucí

tel. 542 542 329

e-mail: petra.janouskova@ochrance.cz 

Miroslav Frýdek

právník

(státní správa soudů, správa znalecké činnosti)

tel. 542 542 326

 e-mail: miroslav.frydek@ochrance.cz

Martin Hurych

právník

(daně, poplatky a cla)

tel. 542 542 303

e-mail: martin.hurychochrance.cz

Linda Janků

právnička

(věci cizinců)

tel. 542 542 318

e-mail: linda.jankuochrance.cz   

Daniela Konečná

právnička

(ochrana spotřebitele, ochrana hospodářské soutěže)

Tel: 542 542 263

e-mail: daniela.konecnaochrance.cz

Hana Lupačová

právnička

(věci cizinců

tel. 542 542 391

e-mail: hana.lupacovaochrance.cz 

Pavlína Lukašíková       

právnička

(státní správa soudů, věci cizincůí)    

tel. 542 542 228

e-mail: pavlina.lukasikovaochrance.cz

Tereza Němcová-Čáslavská

právnička

(ochrana spotřebitele, státní správa soudů, dohled

nad exekuční činností, správa na úseku podnikání)

tel. 542 542 325

e-mail: tereza.nemcova-caslavskaochrance.cz

Sylvie Pokorná              

právnička

(poplatky, státní správa soudů)

tel. 542 542 349

e-mail: sylvie.pokornaochrance.cz

Beáta Szakácsová

právnička

(věci cizinců)

tel. 542 542 307

e-mail: beata.szakacsovaochrance.cz

Jan Ščučka

právník

(daně, poplatky a cla)

tel. 542 542 359

e-mail: jan.scuckaochrance.cz


Oddělení rodiny, zdravotnictví a práce

veřejné zdravotní pojištění, stížnosti ve zdravotnictví, činnost OSPOD, ústavní výchova, evidence uchazečů o zaměstnání u Úřadu práce, inspekce práce apod.

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Petra Šuplerová
vedoucí
Tel: 542 542 389

e-mail: petra.suplerovaochrance.cz

Zuzana Kučerová
zástupkyně vedoucí
(zaměstnanost a inspekce práce, správa na úseku zdravotnictví)
Tel: 542 542 337

e-mail: zuzana.kucerovaochrance.cz

Lenka Frýdková
právnička
(zaměstnanost a inspekce práce, sociálně-právní ochrana dětí)
Tel: 542 542 371

e-mail: lenka.frydkovaochrance.cz

Petra Hadwigerová
právnička
(správa na úseku zdravotnictví)
Tel: 542 542 399

e-mail: petra.hadwigerovaochrance.cz

Eva Hilšerová
právnička
(zaměstnanost a inspekce práce, sociálně-právní ochrana dětí, pěstounská péče)
Tel: 542 542 344

e-mail: eva.hilserovaochrance.cz

Klára Ille
právnička
(sociálně-právní ochrana dětí)
Tel: 542 542 304

e-mail: klara.illeochrance.cz

Martin Ježek

právník
(sociálně-právní ochrana dětí, správa na úseku zdravotnictví)
Tel: 542 542 398

e-mail: martin.jezekochrance.cz

Barbora Jechová

právnička

(sociálně-právní ochrana dětí)

Tel: 542 542 310

e-mail: barbora.jechovaochrance.cz

Hana Zaplatílková

právnička
(sociálně-právní ochrana dětí, pěstounská péče)
Tel: 542 542 357

e-mail: hana.zaplatilkovaochrance.cz

Milena Zmeškalová
právnička
(zaměstnanost a inspekce práce, správa na úseku zdravotnictví)
Tel: 542 542 314

e-mail: milena.zmeskalovaochrance.cz

Alice Žižlavská
právnička
(sociálně-právní ochrana dětí)
Tel: 542 542 372

e-mail: alice.zizlavskaochrance.cz

Oddělení rovného zacházení

poskytování metodické pomoci obětem diskriminace, provádění výzkumu v oblasti rovného zacházení, vydávání doporučení a stanovisek k projevům diskriminace, státní správa na úseku školství (předškolní, základní, střední, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání, postup České školní inspekce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Petr Polák

vedoucí

Tel: 542 542 374

e-mail: petr.polakochrance.cz 

Jana Kvasnicová

zástupkyně vedoucího

Tel: 542 542 309

e-mail: jana.kvasnicovaochrance.cz 

Veronika Bazalová

právnička

Tel: 542 542 254

e-mail: veronika.bazalovaochrance.cz 

Hana Brablcová

právnička

Tel: 542 542 251

e-mail: hana.brablcovaochrance.cz 

Dagmar Krišová

Tel: 542 542 253

e-mail: dagmar.krisovaochrance.cz 

Barbara Kubátová

právnička

Tel: 542 542 249

e-mail: barbara.kubatovaochrance.cz 

Jana Mikulčická

právnička

Tel: 542 542 302

e-mail: jana.mikulcickaochrance.cz 

Eva Nehudková

právnička

Tel: 542 542 367

e-mail: eva.nehudkovaochrance.cz 

Iva Palkovská

právnička

Tel: 542 542 247

e-mail: iva.palkovskaochrance.cz

Karel Suda

právník

Tel: 542 542 345

 e-mail: karel.sudaochrance.cz

Jana Vomelová

právnička

Tel: 542 542 227

e-mail: jana.vomelovaochrance.cz

               

Oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody

provádění systematických preventivních návštěv v zařízení, kde se mohou nacházet osoby omezené na svobodě s cílem zajistit ochranu před špatným zacházením, šetření stížností na činnost Vězeňské služby ČR, ochranné léčení, veřejné opatrovnictví

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Ondřej Vala

vedoucí

Tel: 542 542 328

e-mail: ondrej.valaochrance.cz 

Katarína Haukvitzová

zástupkyně vedoucího

Tel: 542 542 305

e-mail: katarina.haukvitzovaochrance.cz 

Tereza Gajdušková

právnička

Tel: 542 542 330

e-mail: tereza.gajduskovaochrance.cz

Romana Jakešová

právnička

Tel: 542 542 339

e-mail: romana.jakesovaochrance.cz 

Martin Klumpar

právník

Tel: 542 542 261

e-mail: martin.klumparochrance.cz 

Anna Láníčková

právnička

Tel: 542 542 375

e-mail: anna.lanickovaochrance.cz

Marie Lukasová

právnička

Tel: 542 542 484

e-mail: marie.lukasovaochrance.cz 

Nikola Marečko

právnička

Tel: 542 542 394

e-mail: nikola.mareckovaochrance.cz 

Barbora Matějková

právnička

Tel: 542 542 306

e-mail: barbora.matejkovaochrance.cz 

Jiří Matuška

právník

Tel: 542 542 346

e-mail: jiri.matuskaochrance.cz 

 

Jan Stejskal

právník

Tel: 542 542 335

e-mail: jan.stejskalochrance.cz

 

Milan Svoboda

právník

(vězeňství)

Tel: 542 542 315

e-mail: milan.svobodaochrance.cz

Veronika Sedláková

právnička

Tel: 542 542 232

e-mail: veronika.sedlakovaochrance.cz

Ladislav Tomeček

právník

(policejní cely)

Tel: 542 542 396

e-mail: ladislav.tomecekochrance.cz

 

         

Oddělení metodiky a analýzy

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Jaroslav Švoma

vedoucí

Tel. 542 542 353

e-mail: jaroslav.svomaochrance.cz 

Adam Herma

právník

Tel. 542 542 248

e-mail: adam.hermaochrance.cz 

Petra Lehotská

právnička

Tel. 542 542 

e-mail: petra.lehotskaochrance.cz 

Martin Šaroch

právník

Tel: 542 542 321

e-mail: martin.sarochochrance.cz 

Marína Urbániková

socioložka

Tel: 542 542 355

e-mail: marina.urbanikovaochrance.cz 

   

Odbor vnitřní správy

Ing. Josef Svoboda
vedoucí odboru vnitřní správy
Tel: 542 542 444

 

Odbor administrativních a spisových služeb

Mgr. Bc. Libuše Kuncová
vedoucí odboru
Tel: 542 542 224

 

Jak se k nám dostanete

Pokud přijíždíte do Brna vlakem nebo autobusem, nejlepší spojení do sídla veřejného ochránce práv je tramvají č. 4 od Hlavního nádraží. Pojedete směrem Masarykova čtvrť a vystoupíte na zastávce Obilní trh. Sídlo veřejné ochránkyně práv je na levé straně ulice ve směru jízdy po 50 metrech chůze.

Při cestě autem nebo v případě potřeby podrobnějších informací použijte mapu  , v níž lze vyhledat příjezdové trasy k sídlu ochránce z různých směrů.

Po dobu návštěvy v sídle ochránkyně je možno parkovat před budovou na parkovací ploše uzavřené závorou, kterou na požádání (zvonek a ohlášení) otevře pracovník recepce.

Návštěvníci kanceláře se zdravotním postižením mají na parkovišti u budovy vyhrazena vhodná parkovací místa a pokud při příjezdu ohlásí tuto potřebu na recepci, je jim zajištěn bezbariérový přístup do budovy a případná asistence.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv