Vyhledávání
Filtr témat
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Kontakty

Kontakty

Veřejná ochránkyně práv
Údolní 39
Brno, 602 00

Pondělí – pátek: 8:00 – 16:00

volejte: (+420) 542 542 888 

pokud máte jakýkoli dotaz, řešíte nějakou životní situaci či problém a potřebujete vědět, jestli Vám s tím veřejná ochránkyně práv může pomoci

E-mailpodatelna@ochrance.cz 

(Maximální velikost e-mailové zprávy včetně příloh je 8 MB a zpráva musí respektovat pravidla elektronické komunikace)

ID datové schránky: jz5adky

Telefon – ústředna: (+420) 542 542 111
Fax: (+420) 542 542 112

 Pravidla bezpečné telefonické komunikace (227.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
veřejná ochránkyně práv

Sekretariát:
Tel: (+420) 542 542 777

JUDr. Stanislav Křeček
zástupce veřejné ochránkyně práv
Sekretariát:
Tel: (+420) 542 542 666

Vedoucí sekretariátu ochránkyně a jejího zástupce:
Mgr. David Slováček
Tel: (+420) 542 542 383
 
Tisková mluvčí veřejné ochránkyně práv:
Mgr. Iva Hrazdílková
Tel.: (+420) 542 542 775
E-mail: iva.hrazdilkovaochrance.cz

Vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv:

JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D.
Telefon: (+420) 542 542 554
e-mail: pavel.porizekochrance.cz
Sekretariát
Telefon: (+420) 542 542 555
Fax: (+420) 542 542 552
 

Odbor právní

E-mailové adresy právníků neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Pro dotazy týkající se působnosti ochránkyně (zda něco je či není v její působnosti) či stavu vyřizování konkrétních podnětů používejte prosím výhradně telefonickou informační linku veřejné ochránkyně práv: 542 542 888, která je v provozu každý pracovní den 8.00 – 16.00 h. Odpovědi na časté dotazy najdete zde.

Petra Zdražilová                

vedoucí odboru

tel: 542 542 360

fax: 542 542 332

e-mail: petra.zdrazilovaochrance.cz 

Sekretariát:

Michaela Nováková, tel: 542 542 238

Martina Skotáková, tel: 542 542 380

Oddělení stavebního řádu a životního prostředí

činnost stavebních úřadů, územní plánování, ochrana životního prostřední, hluk, památková péče, myslivost, pohřebnictví apod.

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Jana Gregorová

vedoucí oddělení a zástupkyně vedoucí odboru právního

542 542 358jana.gregorovaochrance.cz
Jan Czajkowski

právník (ochrana přírody a krajiny, EIA, báňská správa)

542 542 235jan.czajkowskiochrance.cz
Marek Hanák

právník (územní plánování, památková péče, pohřebnictví)

542 542 351marek.hanakochrance.cz
Michaela Konečná

právnička (ochrana zvířat, ochrana přírody a krajiny)

542 542 336michaela.konecnaochrance.cz
Tomáš Maňas

právník (hluk, autorské poplatky)

542 542 397tomas.manasochrance.cz
Jindřich Mikuláštík

právník

542 542 jindrich.mikulastikochrance.cz
Stanislava Neubauerová

právnička (územní a stavební řízení)

542 542 381stanislava.neubauerovaochrance.cz
Marie Poláčková

právnička (ochrana vod, zeměd. půdní fond, lesy, myslivost)

542 542 384marie.polackovaochrance.cz
David Polášek

právník

542 542 772david.polasekochrance.cz
Pavel Půček

právník (územní a stavební řízení)

542 542 376pavel.pucekochrance.cz
Martin Studnička

právník (územní a stavební řízení)

542 542 379martin.studnickaochrance.cz
Jana Vašíková

právnička (územní a stavební řízení, památková péče)

542 542 364jana.vasikovaochrance.cz

Oddělení veřejného pořádku a místní správy

matriky, evidence obyvatel, občanské a cestovní průkazy, státní občanství, Policie ČR mimo trestní řízení, dopravně správní agenda – řidičská oprávnění aj., přestupky, dozor státu nad samosprávou, pozemní komunikace, katastr nemovitostí, ochrana osobních údajů, svobodný přístup k informacím, Český statistický úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání apod.

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Veronika Gabrišová

vedoucí oddělení (ochrana osobních údajů, právo na informace, služební poměry)

542 542 311veronika.gabrisovaochrance.cz
Zuzana Benešová

právnička (veřejné cesty, obecní samospráva)

542 542 312zuzana.benesovaochrance.cz
Šárka Bohátková

právnička (katastr nemovitostí)

542 542 392sarka.bohatkovaochrance.cz
Jana Holčáková

právnička (veřejné cesty)

542 542 320jana.holcakovaochrance.cz
Milan Kocourek

právník (doprava, policie, armáda)

542 542 390milan.kocourekochrance.cz
Petr Lesa

právník (zbraně, obecní samospráva, restituce, právo na informace)

542 542 368petr.lesaochrance.cz
Jakub Martinec

právník (služební poměry, přestupky)

542 542 386jakub.martinecochrance.cz
Miloš Valášek

právník (matriky, evidence obyvatel, státní občanství)

542 542 343milos.valasekochrance.cz
David Vávra

právník (katastr nemovitostí, pozemkové úřady)

542 542 324david.vavraochrance.cz


Oddělení sociálního zabezpečení

dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory apod.

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Jiří Hrubý

vedoucí oddělení

542 542 382jiri.hrubyochrance.cz
Marek Blecha

právník (dávky pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpora)

542 542 323marek.blechaochrance.cz
Petra Foltasová

právnička (důchody, nemocenské pojištění, státní sociální podpora)

542 542 348petra.foltasovaochrance.cz
Eva Hodaňová

právnička (důchody)

542 542 370eva.hodanovaochrance.cz
Katarína Krajčová

právnička (důchody, dávky pomoci v hmotné nouzi)

542 542 226katarina.krajcovaochrance.cz
Pavel Matějíček

právník (důchody, dávky s cizím prvkem)

542 542 362pavel.matejicekochrance.cz
Kateřina Pavlíčková

právnička (důchody, nemocenské pojištění)

542 542 369katerina.pavlickovaochrance.cz
Daniel Říha

právník (důchody, nemocenské pojištění)

542 542 319daniel.rihaochrance.cz
Tereza Stoupová

právnička (příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením)

542 542 377tereza.stoupovaochrance.cz
Zuzana Ščuková

právnička (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením)

542 542 341zuzana.scukovaochrance.cz
Andrea Vašíčková

právnička (dávky pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpora)

542 542 331andrea.vasickovaochrance.cz

Oddělení justice, migrace a financí

daně, cla, správní a místní poplatky, cizinecké záležitosti (víza, dlouhodobý pobyt, azyl, vyhoštění aj.), státní správa soudnictví (průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob, správa znalecké a tlumočnické agendy, dohled Ministerstva spravedlnosti), ochrana spotřebitele (Česká obchodní inspekce, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Státní energetická inspekce, Česká národní banka), Úřad pro ochranu hospodářské soutěže apod.

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Petra Janoušková

vedoucí oddělení

542 542 329petra.janouskovaochrance.cz
Miroslav Frýdek

právník (státní správa soudů, správa znalecké činnosti)

542 542 326miroslav.frydekochrance.cz
Martin Hurych

právník (daně, poplatky a cla)

542 542 303martin.hurychochrance.cz
Linda Janků

právnička (věci cizinců)

542 542 318linda.jankuochrance.cz
Daniela Konečná

právnička (ochrana spotřebitele, ochrana hospodářské soutěže)

542 542 263daniela.konecnaochrance.cz
Hana Lupačová

právnička (věci cizinců)

542 542 391hana.lupacovaochrance.cz
Pavlína Lukašíková

právnička (státní správa soudů, věci cizinců)

542 542 228pavlina.lukasikovaochrance.cz
Tereza Němcová-Čáslavská

právnička (ochrana spotřebitele, státní správa soudů, dohled nad exekuční činností, správa na úseku podnikání)

542 542 325tereza.nemcova-caslavskaochrance.cz
Sylvie Pokorná

právnička (poplatky, státní správa soudů)

542 542 349sylvie.pokornaochrance.cz
Beáta Szakácsová

právnička (věci cizinců)

542 542 307beata.szakacsovaochrance.cz
Jan Ščučka

právník (daně, poplatky a cla)

542 542 359jan.scuckaochrance.cz
Barbora Zavřelová

právnička (věci cizinců)

542 542 366barbora.zavrelovaochrance.cz

Oddělení rodiny, zdravotnictví a práce

veřejné zdravotní pojištění, stížnosti ve zdravotnictví, činnost OSPOD, ústavní výchova, evidence uchazečů o zaměstnání u Úřadu práce, inspekce práce apod.

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Petra Šuplerová

vedoucí oddělení

542 542 389petra.suplerovaochrance.cz
Petra Hadwigerová

právnička (správa na úseku zdravotnictví)

542 542 399petra.hadwigerovaochrance.cz
Nikol Hermany

právnička

542 542 202nikol.hermanyochrance.cz
Eva Hilšerová

právnička (zaměstnanost a inspekce práce, sociálně-právní ochrana dětí, pěstounská péče)

542 542 344eva.hilserovaochrance.cz
Klára Ille

právnička (sociálně-právní ochrana dětí)

542 542 304klara.illeochrance.cz
Barbora Jechová

právnička (sociálně-právní ochrana dětí)

542 542 310barbora.jechovaochrance.cz
Petra Jelínková

právnička

542 542 350petra.jelinkovaochrance.cz
Martin Ježek

právník (sociálně-právní ochrana dětí, správa na úseku zdravotnictví)

542 542 398martin.jezekochrance.cz
Nela Křupalová

právnička

542 542 371nela.krupalovaochrance.cz
Běla Lakomá

právnička

542 542 363bela.lakomaochrance.cz
Jana Lazarová

právnička

542 542 335jana.lazarovaochrance.cz
Hana Zaplatílková

právnička (sociálně-právní ochrana dětí, pěstounská péče)

542 542 357hana.zaplatilkovaochrance.cz
Milena Zmeškalová

právnička (zaměstnanost a inspekce práce, správa na úseku zdravotnictví)

542 542 314milena.zmeskalovaochrance.cz
Alice Žižlavská

právnička (sociálně-právní ochrana dětí)

542 542 372alice.zizlavskaochrance.c

Oddělení rovného zacházení

poskytování metodické pomoci obětem diskriminace, provádění výzkumu v oblasti rovného zacházení, vydávání doporučení a stanovisek k projevům diskriminace, státní správa na úseku školství (předškolní, základní, střední, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání, postup České školní inspekce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Petr Polák

vedoucí oddělení

542 542 374petr.polakochrance.cz
Jana Kvasnicová

zástupkyně vedoucího

542 542 309jana.kvasnicovaochrance.cz
Veronika Bazalová

právnička

542 542 254veronika.bazalovaochrance.cz
Hana Brablcová

právnička

542 542 251hana.brablcovaochrance.cz
Jiří Fuchs

právník

542 542 255jiri.fuchsochrance.cz
Dagmar Krišová
542 542 253dagmar.krisovaochrance.cz
Barbara Kubátová

právnička

542 542 249barbora.kubatovaochrance.cz
Jana Mikulčická

právnička

542 542 302jana.mikulcickaochrance.cz
Eva Nehudková

právnička

542 542 367eva.nehudkovaochrance.cz
Iva Palkovská

právnička

542 542 247iva.palkovskaochrance.cz
Karel Suda

právník

542 542 345karel.sudaochrance.cz
Jana Vomelová

právnička

542 542 227jana.vomelovaochrance.cz


Oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody

provádění systematických preventivních návštěv v zařízení, kde se mohou nacházet osoby omezené na svobodě s cílem zajistit ochranu před špatným zacházením, šetření stížností na činnost Vězeňské služby ČR, ochranné léčení, veřejné opatrovnictví

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Ondřej Vala

vedoucí oddělení

542 542 328ondrej.valaochrance.cz
Katarína Haukvitzová

zástupkyně vedoucího

542 542 305katarina.haukvitzovaochrance.cz
Tereza Gajdušková

právnička

542 542 330tereza.gajduskovaochrance.cz
Romana Jakešová

právnička

542 542 339romana.jakesovaochrance.cz
Martin Klumpar

právník

542 542 261martin.klumparochrance.cz
Anna Láníčková

právnička

542 542 375anna.lanickovaochrance.cz
Marie Lukasová

právnička

542 542 484marie.lukasovaochrance.cz
Barbora Matějková

právnička

542 542 306barbora.matejkovaochrance.cz
Jiří Matuška

právník

542 542 346jiri.matuskaochrance.cz
Miriam Rozehnalová

právnička

542 542 256miriam.rozehnalovaochrance.cz
Veronika Sedláková

právnička

542 542 232veronika.sedlakovaochrance.cz
Milan Svoboda

právník

542 542 315milan.svobodaochrance.cz

Oddělení metodiky a analýzy

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Jak podat podnět zjistíte zde.

Jaroslav Švoma

vedoucí oddělení

542 542 353jaroslav.svomaochrance.cz
Adam Herma

právník

542 542 248adam.hermaochrance.cz
Petra Lehotská

právnička

542 542 252petra.lehotskaochrance.cz
Martin Šaroch

právník

542 542 321martin.sarochochrance.cz
Marína Urbániková

socioložka

542 542 355marina.urbanikovaochrance.cz

Odbor vnitřní správy

Ing. Josef Svoboda
vedoucí odboru vnitřní správy
Tel: 542 542 444

 

Odbor administrativních a spisových služeb

Mgr. Bc. Libuše Kuncová
vedoucí odboru
Tel: 542 542 224

 

Jak se k nám dostanete

Pokud přijíždíte do Brna vlakem nebo autobusem, nejlepší spojení do sídla veřejného ochránce práv je tramvají č. 4 od Hlavního nádraží. Pojedete směrem Masarykova čtvrť a vystoupíte na zastávce Obilní trh. Sídlo veřejné ochránkyně práv je na levé straně ulice ve směru jízdy po 50 metrech chůze.

Při cestě autem nebo v případě potřeby podrobnějších informací použijte mapu  , v níž lze vyhledat příjezdové trasy k sídlu ochránce z různých směrů.

Po dobu návštěvy v sídle ochránkyně je možno parkovat před budovou na parkovací ploše uzavřené závorou, kterou na požádání (zvonek a ohlášení) otevře pracovník recepce.

Návštěvníci kanceláře se zdravotním postižením mají na parkovišti u budovy vyhrazena vhodná parkovací místa a pokud při příjezdu ohlásí tuto potřebu na recepci, je jim zajištěn bezbariérový přístup do budovy a případná asistence.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv