AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman vydal první z řady monitorovacích zpráv o rovném zacházení – čtyřletý projekt sleduje vzdělávání Romů, rovné odměňování žen a mužů a procesní otázky

V úvodní monitorovací zprávě o rovném zacházení představujeme tři oblasti, které bude veřejný ochránce práv do roku 2023 systematicky sledovat. Při jejich výběru jsme vycházeli především z monitorovací a rozhodovací činnosti orgánů mezinárodních lidskoprávních úmluv jako je Výbor pro lidská práva, Výbor pro odstranění rasové diskriminace nebo Evropský výbor pro sociální práva. První monitorovací zpráva popisuje indikátory, které budeme v jednotlivých oblastech následující tři roky vyhodnocovat.

Pro oblast vzdělávání Romů budou důležité mimo jiné kvalifikované odhady podílu romských dětí ve školách a těch vzdělávaných podle upravených výstupů rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Bude nás zajímat také počet škol s vyšším podílem romských žáků nebo podíl romských žáků v povinném posledním ročníku mateřských škol.

Sledovat budeme i případné změny ve vzdělávání budoucích i současných pedagogů: zda se učí také o vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami nebo jestli systém dalšího vzdělávání zahrne také modul metodické podpory ve vztahu k romským žákům.

V oblasti rovného odměňování žen a mužů budeme sledovat například takzvaný „gender pay gap“, tedy rozdíl mezi platy mužů a žen. Budeme také zaznamenávat případné změny v legislativě jako je například zavedení povinnosti zveřejňovat v inzerátech informaci o nabízené mzdě či platu nebo zavedení daňového zvýhodnění pro zaměstnavatele poskytující zkrácené úvazky rodičům s malými dětmi.

Monitorovací zpráva vznikla díky projektu Norských fondů „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“. Připravujeme také tematické výzkumy, doporučení nebo e-learningový kurz o antidiskriminačním právu pro zaměstnance veřejné správy.

Vytisknout

Zpět na aktuality