AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Netrestejme zranitelné dalším navyšováním srážek ze mzdy, upozorňuje ombudsman

Ombudsman nesouhlasí se záměrem vládní koalice zavést základní minimální srážku ze mzdy. Upozorňuje na problémy, které to dlužníkům způsobí. V říjnu minulého roku v této věci apeloval na poslance Ústavně-právního výboru. Ve čtvrtek bude vládní koalice řešit tuto novou právní úpravu. Ombudsman upozorňuje, že navýšení srážek postihne nejvíce zranitelné lidi, třeba seniory či matky samoživitelky na rodičovské dovolené.

Lidem v exekuci, kteří pracují, by se změnou navýšily srážky ze mzdy o dalších 1 890 Kč (10 % hrubé minimální mzdy). Pokud mzda či jiný příjem dlužníka nedosahuje výše hrubé minimální mzdy, zvýší se mu srážky od ledna zřejmě o 945 Kč (5 % hrubé minimální mzdy). Hovoří se ale i o možnosti těmto lidem zvýšit srážky o 1 134 Kč (6 % hrubé minimální mzdy). Postup při novém výpočtu by měl být takový, že lidem v exekuci se prvně strhne základní minimální srážka. Po jejím odečtení se jim vyčíslí tzv. nezabavitelná částka, která jim zůstane.

Například u seniorky s důchodem 17 700 Kč, která má dluh u dodavatele plynu (nepřednostní pohledávka), činila srážka z důchodu do konce minulého roku 1 354 Kč. Důchod paní zůstal 16 346 Kč. Od ledna 2024 došlo k úpravě tzv. normativních nákladů na bydlení, což je údaj důležitý pro výpočet srážek. Z důchodu se jí tak bude strhávat 1 665 Kč a zůstane jí 16 035 Kč. V případě zavedení základní minimální srážky 945 Kč, bude jí z důchodu sraženo 2 295 Kč a zůstane jí 15 405 Kč. Pokud by ale byla zavedena základní minimální srážka ve výši 1 134 Kč, bude jí z důchodu sraženo 2 421 Kč a zůstane jí 15 279 Kč.

období příjem srážka zůstatek navýšení srážky oproti roku 2023
2023 17 700Kč 1 354Kč 16 346Kč  
leden/únor 2024 17 700Kč 1 665Kč 16 035Kč o 311Kč
po případném zavedení min. srážky 5 % hrubé min. mzdy 17 700Kč

945 + 1 350 = 2 295Kč

15 405Kč o 630Kč
po případném zavedení min. srážky 6 % hrubé min. mzdy 17 700Kč 1 134 + 1 287 = 2 421Kč 15 279Kč o 756Kč
období životní minimum normativní náklady na bydlení životní minimum + normativní náklady na bydlení nezabavitelná částka
leden 2022 3 860Kč 6 637Kč 11 795Kč 8 846,25Kč
duben 4 250Kč 7 935Kč 12 185Kč 9 138,75Kč
červenec 4 620Kč 7 935Kč 12 555Kč 9 416,25Kč
říjen 4 620Kč 10 185Kč 14 805Kč 11 103,75Kč
leden 2023 4 860Kč 15 597Kč 20 457Kč 13 638Kč
únor 2024 4 860Kč 14 197Kč     19 057Kč 12 705Kč

Nesmyslím si, že je nutné za současné těžké finanční situace a snížení životní úrovně občanů zasahovat do výpočtu srážek ze mzdy. Mám strach zejména o starobní či invalidní důchodce, matky samoživitelky na rodičovské dovolené, rodiny s dětmi a také lidi pracující za mzdu okolo 20 tisíc korun. Těchto lidí se změna dotkne nejcitelněji a budou ohroženi chudobou,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček.

Navýšení částky, kterou bude možné pracujícím z jejich příjmu vzít, povede spíše k jejich demotivaci legálně pracovat. „Pracujícím tímto vlastně vyšleme signál, že pracovat se nevyplatí a jednodušší bude zůstat na dávkách státní sociální podpory či jiném systému. K obživě jim tak zůstane zřejmě více peněz, když většina dávek je z exekuce vyloučena,“ řekl ombudsman.

Ombudsman se vymezuje i ke způsobu, jakým má být změna[1] právní úpravy přijata. Takto podstatné změny občanského soudního řádu by neměly být ošetřeny pouze pozměňovacím návrhem. „Jde o záležitost natolik podstatnou, že je vhodné provést spíše celkovou revizi platné právní úpravy a připravit novelu, která zjednoduší celý systém provádění srážek. Nahodilé změny znepřehlední celý systém, který je již nyní pro plátce mzdy velmi složitý, a pouze povede k dalším problémům v praxi,“ poukázal Křeček.


[1] Kterou se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 491). Viz https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&T=491.

Vytisknout

Zpět na aktuality