AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Mezinárodní den dětí – ombudsman pomáhá dětem již dvacet let

Dnes je den dětí a my jim přejeme krásný a radostný svátek. V práci ombudsmana mají děti výsadní pozici každý den již dvacet let. Podněty dětí jsou vyřizovány přednostně. Jezdíme do škol. Dohlížíme již čtrnáct let na podmínky v dětských domovech, zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc, kojeneckých ústavech a dalších výchovných zařízeních, kde jsou děti umístěny. Monitorujeme práva dětí s postižením. Speciální kategorii tvoří naše kontrola činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí, u nichž sledujeme, nakolik pracují v nejlepším zájmu dítěte. Pokud tomu tak není, prosazujeme nápravu a jsme v tom velmi úspěšní. V pozici kolizního opatrovníka zastupujeme děti před Ústavním soudem a hájíme jejich práva.

Díky naší široké agendě dokážeme dětem pomáhat napříč oblastmi: od dětských exekucí, diskriminace, přes dávky až po podmínky v dětských domovech nebo ochranu práv dětí se zdravotním postižením. Děti se na nás mohou přímo obracet, máme pro ně také speciální web s radami pro obtížné životní situace. Již 20 let pracujeme na tom, aby děti žily v lepším světě.

Za uplynulých 20 let:

  • jsme prošetřili 4900 podnětů, týkajících se ochrany práv dětí a rodiny,
  • dalších 1200 stížností se týkalo oblasti školství a vzdělávání,
  • od roku 2006 navštěvujeme zařízení, kde jsou děti umístěny,
  • navštívili jsme jich 77 a stále pokračujeme,
  • prověřili jsme podmínky skoro 2500 dětí umístěných v zařízeních,
  • v roce 2012 jsme spustili web určený dětem: deti.ochrance.cz,
  • v uplynulých letech se na nás obrátily stovky dětí.

Většinu uvedených činností může v České republice vykonávat pouze ombudsman. Často jsme jedinou nebo poslední instancí, na kterou se děti v potížích mohou obrátit a kdo může jejich podněty prošetřit.

Ombudsman a jeho zástupkyně přejí dětem k jejich dnešnímu svátku co nejklidnější a nejradostnější dětství. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková, které má agendu dětí svěřenou ve své působnosti, k tomu dodává: „Vím, že to pro mnohé z dětí během epidemie nebylo vůbec jednoduché. Některé doma neměly prostor pro učení, ty v dětských domovech postrádaly návštěvy a asi všem chyběli kamarádi a přátelé ze školy. V tuto chvíli nejspíš ještě plně netušíme, jak tvrdě epidemie na některé děti dolehla. Za sebe mohu slíbit, že se vynasnažím dětem co nejvíce pomáhat. Budu ráda, když nám budou děti důvěřovat a nebudou váhat obrátit se na nás s důvěrou, ať už je v životě potkají jakékoliv problémy. Ombudsman je zde pro děti již 20 let.” 

Případy z posledních měsíců, ve kterých jsme se zasadili o zlepšení situace dětí:

 


Vytisknout

Zpět na aktuality