AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Jak efektivně pomáhat hájit lidská práva? Vyměnili jsme si zkušenosti se slovenským ombudsmanem i zástupci slovenské národní lidskoprávní instituce

Zatímco v Česku veřejný ochránce práv kromě ochrany před jednáním úřadů zastává také agendy s lidskoprávním přesahem, jako je ochrana práv lidí s postižením, dohled nad omezováním osobní svobody nebo ochrana před diskriminací, Slovensko má různé agendy ochrany lidských práv roztříštěné do několika institucí. Na návštěvě u slovenských kolegů jsme zjišťovali, jak se takové pojetí odráží v praxi.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSLP) jako samostatná vnitrostátní lidskoprávní instituce vzniklo již v roce 1994. Od roku 2004 působí středisko také jako orgán pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací. Naproti tomu ombudsman má na Slovensku na starosti především ochranu lidí před jednáním úřadů. A samostatně tam působí jak komisař pro děti, tak komisař pro lidi s postižením.

Česko na zřízení národní lidskoprávní instituce a dětského ombudsmana teprve čeká. A jednou z hlavních otázek je právě to, zda vzniknou jako samostatný úřad, nebo se přidruží k mandátu veřejného ochránce práv.

„Zkušenosti slovenských kolegů ukazují, že roztříštění lidskoprávních agend mezi více samostatných institucí s sebou nese mnohá úskalí. Například četné spory lidí s úřady mají i lidskoprávní aspekt. V oblasti ochrany před diskriminací se zase často řeší, zda správně zafungovaly kontrolní orgány jako například inspektorát práce nebo školní inspekce,“ shrnul zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm.  

Při setkání se slovenským ombudsmanem a jeho týmem došlo ale i na ryze praktické otázky. „Představili jsme například, jak zveřejňujeme právní výstupy prostřednictvím naší databáze ESO. Kolegy zajímalo také téma srozumitelnosti úředních textů, kterým se v Kanceláři ombudsmana intenzivně zabýváme. Docela podrobně jsme se bavili také o podobě výročních zpráv. Snažíme se, aby tyto zprávy byly atraktivní i pro čtenáře, kteří nemají čas číst vše od začátku do konce,“ uvedl vedoucí sekretariátu ombudsmana Miroslav Přidal s tím, že další témata proberou ombudsman a jeho zástupce se slovenskými kolegy na připravované návštěvě v Brně.

Vytisknout

Zpět na aktuality