AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Česká republika 20 let součástí Evropské unie. Co dělá ombudsman pro občany EU?

Ombudsman pomáhá občanům EU, ať už jsou znevýhodnění v práci, když žádají o rodičovský příspěvek nebo důchod, případně řeší jiné záležitosti s úřady nebo třeba to, že jejich děti nedostaly dostatečnou jazykovou podporu ve škole. Na ombudsmana se mohou obracet lidé, kteří se setkali s nerovným zacházením z důvodu své státní příslušnosti a jsou občany Evropské unie nebo rodinnými příslušníky občana EU. Více o pomoci ombudsmana občanům EU najdete na webu ochránce či v informačním letáku

Ombudsman je od roku 2018 orgánem, který sleduje dodržování práv těch, kteří využili svého práva volného pohybu a pobytu. Monitoruje práva občanů EU u nás i českých občanů, kteří se ze zahraničí vrátili. Podobné orgány musí fungovat i v jiných státech Evropské unie. Seznam těchto orgánů je dostupný na webových stránkách Evropské komise. Češi žijící za hranicemi se mohou spolehnout na to, že v každém státě je zřízený orgán, na který se mohou obrátit, když budou potřebovat radu či pomoc.

Již 20 let můžeme ovlivňovat celoevropskou politiku a stali jsme se tak významnějším hráčem na politické mapě světa. Jsme součástí vnitřního trhu, který je jedním z největších hospodářských celků na světě. Naši podnikatelé mohou prodávat své výrobky a služby v ostatních státech, lidé se mohou stěhovat za prací, studiem nebo jen tak. Mohou žít v jiných státech bez složitých formalit a podmínek a mohou se pak také bez problému vrátit zpátky do Česka. Přesto se však občané Evropské unie potýkají s řadou problematických situací. Rád bych občanům EU vzkázal, že se na nás můžou obrátit. Poradíme, jaká jsou jejich práva a jak se nejlépe v dané situaci bránit,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček.

Aby si ombudsman udělal lepší obrázek o tom, co občany EU žijící v Česku trápí a s čím se potýkají, nechal si v roce 2021 udělat široký výzkum. Vyplynula z něj řada užitečných informací a problematických oblastí, které by bylo potřeba zlepšit. Výzkum například ukázal, že nejčastěji se občané EU se znevýhodněním setkali při hledání práce, odměňování a přidělování práce. Častěji to pocítili pracovníci na nejméně kvalifikovaných pozicích. Antidiskriminační zákon přitom zakazuje diskriminaci zaměstnanců z jiných členských států Unie v oblasti přístupu a podmínek v zaměstnání. Dále výzkum odhalil, že cizinci často pracují v Česku na postech pod úrovní svého vzdělání a kvalifikace nebo že nedostatečná znalost češtiny bývá „spouštěčem“ diskriminace. Téměř dvě třetiny občanů EU pracujících v Česku, kteří se cítili znevýhodnění, nepodstoupily žádné obranné kroky, nejčastěji proto, že nevěřily, že by se něco změnilo. Ombudsman proto vydal soubor doporučení pro ministerstva a úřady a také pro obce a kraje, které by měly přispět k tomu, aby se cizincům v Česku žilo o něco lépe.

Ombudsman zítra odstartuje také seriál na Facebooku, kterým chce přiblížit případy, kdy pomohl občanům EU. Chce tím ukázat, že jeho působnost dopadá nejen na pomoc českých občanů, ale i občanů Evropské unie.

1._dil.png

 

Vytisknout

Zpět na aktuality