Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Životní situace

Životní situace

(nejčastější dotazy)

 Advokáti, kteří spolupracují se Svazem pacientů ČR (209.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Bezplatná právní poradna pro členy zastupitelstev měst a obcí

Bydlení - Zajištění bydlení -  obecní byty

Bytová družstva - Společenství vlastníků bytových jednotek

Dávky na bydlení

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

 Desatero dobré praxe pro posouzení stavebních úprav měnících vzhled památkově nechráněných staveb (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

Desatero dobré praxe sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace

Diskriminace z důvodu etnického původu –  česky (68.7 kB, Adobe Acrobat dokument),  romsky (41.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Domácí násilí

Domovy pro seniory - Některé okamžiky života v domově pro seniory

Důchody - nejčastější dotazy

 Exekuce - nejčastější dotazy (374.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

Evropský soud pro lidská práva

 Formulář - Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu (74.2 kB, MS Word dokument)

 Formulář - Stížnost na průtahy v soudním řízení (63 kB, MS Word dokument)

 Formulář - Žádost o přiměřené zadostiučinění za průtahy v soudním řízení (63 kB, MS Word dokument)

 Formulář - Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu (69.6 kB, MS Word dokument)

Hluk - Veřejný ochránce práv a obtěžování hlukem

Jak se obracet na veřejného ochránce práv

Katastr nemovitostí

Komunální odpad - postup obcí při jeho zpoplatňování

Konkurzní a insolvenční řízení

Malnutrice - riziko a možnosti ochrany v zařízeních sociálních a zdravotních služeb

Mediace

 Místní poplatky - průvodce některými problémy správy místních poplatků (2.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

Moje dítě je v dětském domově nebo ve výchovném ústavu

Nájem bytu - výpověď, zvyšování nájemného

Nenávistné projevy na internetu

Neregistrovaná pobytová sociální služba

Nevyplácení mzdy, platební neschopnost zaměstnavatele a dlužné odstupné

Obce a města - Samospráva versus státní správa

 Odborné sociální poradenství (255.3 kB, Adobe Acrobat dokument) (seznam občanských poraden)

Oddlužení (osobní bankrot)

Odpadní vody (kanalizační přípojky, žumpy, domovní čistírny odpadních vod)

Odškodnění - Desatero dobré praxe pro posouzení žádostí o odškodnění

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Ochrana osob omezených na svobodě

Ochrana spotřebitele

 Organizace zabývající se cizineckou a uprchlickou problematikou (199.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Otcovství a jeho určování

Plíseň a jiné stavební závady v bytě

Pobyt v psychiatrické nemocnici

Policie ČR, obecní (městská) policie a státní zastupitelství

 Pomoc občanům EU (352.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Pozemkové úřady, pozemkové úpravy, církevní restituce, podíly v zemědělských družstvech

Pracovněprávní vztahy a inspekce práce

Právní pomoc

Příspěvek na péči

Rodičovský příspěvek - změny od 1. 1. 2018

 Romská a proromská sdružení - adresář (179.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

Rovné zacházení a ochrana před diskriminací

Rozúčtování nákladů na dodávky tepla a teplé užitkové vody, nákladů na vodné a stočné a další služby spojené s užíváním bytů 

Skončení pracovního poměru a co dál?

Služební poměr příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů

Sociální služba - potřebuji sociální službu

Soudní ochrana proti rozhodnutí správních orgánů

Soudní poplatky a osvobození od těchto poplatků

Soudy

Sousedské spory

Správní řád

Srážky ze mzdy

Stavební činnost

 Stavební činnost a bytové spoluvlastnictví  (440.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

Studny, vrty, vodovodní přípojky

Šikana na pracovišti: mobbing, bossing a diskriminace

Školství - nejčastější dotazy

Úprava styku obou rodičů s dítětem, spory mezi rodiči při jeho uskutečňování

Ústavní soud - jak se na něj obracet

Územní plán obce (nejčastější dotazy)

Veřejné cesty

Věznice - ochrana vězněných osob

Výkon opatrovnictví

Výživné - placení a vymáhání výživného

 Výživné v České republice (489.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Vymáhání výživného (565.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyživovací povinnost rodičů k dětem, stanovení výživného

 Základní informace o finančním arbitrovi (178.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

Zápisy romských dětí do ZŠ a MŠ –  česky  (52.8 kB, Adobe Acrobat dokument)-  romsky (52.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

Zásady vyřizování stížností na postup poskytovatelů zdravotních služeb

Zařízení pro zajištění cizinců

Zdravotnictví - nejčastější dotazy

Zdravotnictví - stížnosti ve zdravotnictví

Zvláštní oprávnění veřejného ochránce práv

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv