Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Životní situace

Životní situace

(nejčastější dotazy)

Advokáti, kteří spolupracují se Svazem pacientů ČR

Bezplatná právní poradna pro členy zastupitelstev měst a obcí

Bydlení - zajištění bydlení -  obecní byty

Bytová družstva - Společenství vlastníků bytových jednotek

Dávky na bydlení

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Desatero dobré praxe pro posouzení stavebních úprav měnících vzhled památkově nechráněných staveb

Desatero dobré praxe sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace

Dětský domov, výchovný ústav

Diskriminace z důvodu etnického původu – česky, romsky

Diskriminace z důvodu věku

Domácí násilí

Domov pro seniory

Důchody

Exekuce

Evropský soud pro lidská práva

Finanční arbitr v 10 bodech

 Formulář - Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu (74.2 kB, MS Word dokument)

 Formulář - Stížnost na průtahy v soudním řízení (63 kB, MS Word dokument)

 Formulář - Žádost o přiměřené zadostiučinění za průtahy v soudním řízení (63 kB, MS Word dokument)

 Formulář - Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu (69.6 kB, MS Word dokument)

Hluk

Katastr nemovitostí

Komunální odpad

Konkurzní a insolvenční řízení

Malnutrice - riziko a možnosti ochrany v zařízeních sociálních a zdravotních služeb

Mediace

Místní poplatky - průvodce některými problémy správy místních poplatků

Nájem bytu - výpověď, zvyšování nájemného, přechod nájmu

Nenávistné projevy na internetu

Neregistrované sociální služby

Nevyplácení mzdy, platební neschopnost zaměstnavatele a dlužné odstupné

Obce

Občané Evropské unie

Občanské poradny - kontaktní údaje podle krajů

Odborné sociální poradenství

Oddlužení (osobní bankrot)

Odpadní vody (kanalizační přípojky, žumpy, domovní čistírny odpadních vod)

Odškodnění - Desatero dobré praxe pro posouzení žádostí o odškodnění

Ochrana osob omezených na svobodě

Ochrana spotřebitele

Ombudsman aneb veřejný ochránce práv: co dělá a co ne?

Opatrovnictví

Organizace zabývající se cizineckou a uprchlickou problematikou

Otcovství - nejčastější dotazy

Plíseň a jiné stavební závady v bytě

Policie, státní zastupitelství

Pozemkové úřady a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Pracovněprávní vztahy a inspekce práce

Pracovní úrazy a nemoci z povolání: odškodňování

Právní pomoc

Příspěvek na péči

Psychiatrická nemocnice

Rodičovský příspěvek

Rodiny dětí s poruchou autistického spektra (PAS)

Romská a proromská sdružení

Rovné zacházení a ochrana před diskriminací

Rovné zacházení a ochrana před diskriminací (Rovno ľikeriben the sar pes te braňinel angle diskriminacija) – romsky

Rozúčtování nákladů na dodávky tepla a teplé užitkové vody, nákladů na vodné a stočné a další služby spojené s užíváním bytů 

Skončení pracovního poměru

Slaďování v pracovním poměru

Slaďování ve státní službě

Služební poměr příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů

Sociální služby

Soudní ochrana proti rozhodnutí správních orgánů

Soudní poplatky a osvobození od těchto poplatků

Soudy

Sousedské spory

Správní řád

Srážky ze mzdy (a jiných příjmů)

Státní služba

Stavební činnost

Stavební činnost a bytové spoluvlastnictví

Studny, vrty, vodovodní přípojky

Šikana na pracovišti: mobbing, bossing a diskriminace

Šikana na pracovišti: Jak pomoci oběti šikany na pracovišti

Školství

Úprava styku s dětmi

Ústavní soud - jak se na něj obracet

Územní plán

Veřejné cesty

Věznice - ochrana vězněných osob

Vyživovací povinnost rodičů k dětem, stanovení výživného

Zápisy romských dětí do ZŠ a MŠ – česky - romsky

Zásady vyřizování stížností na postup poskytovatelů zdravotních služeb

Zařízení pro zajištění cizinců

Zdravotnictví - nejčastější dotazy

Zdravotnictví - stížnosti ve zdravotnictví

Zvláštní oprávnění veřejného ochránce práv 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv