AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

VĚDECKÝ SEMINÁŘ: Aktuální otázky uprchlického a cizineckého práva

Program 1. dne vědeckého semináře: PROGRAM

19. září 2019

MODERUJE

Prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., Paneovropská vysoká škola, fakulta práva, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

BLOK 1 - VIDEOZÁZNAM

Úvodní slovo

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veřejná ochránkyně práv

Aktuální problémy v azylovém právu EU

JUDr. Nataša Chmelíčková, Ministerstvo vnitra ČR, Odbor Azylové a migrační politiky

Omezování práv žadatelů o mezinárodní ochranu v zájmu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku

Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Právo na účinný opravný prostriedok v konaní o azyle na Slovensku

JUDr. Miroslava Mittelmannová, Liga za ľudské práva/The Human Rights League

Diskuse

  

BLOK 2 - VIDEOZÁZNAM

Nejčastější nedostatky rozhodnutí ve věcech mezinárodní ochrany

JUDr. Jakub Camrda, Ph.D., LL.M., Nejvyšší správní soud

Právní postavení osob bez státní příslušnosti v ČR

Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D., Kancelář veřejného ochránce práv, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity

Právo azylu v lidové a socialistické republice Rumunsko

Mgr. Daniel Buzu, advokacie

JUDr. David Kryska, Ph.D. , Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Diskuse

  

BLOK 3 - VIDEOZÁZNAM

Principle of non-refoulement in national security cases

Madalina Bianca Moraru, Ph.D., LL.M., Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity

Nebezpeční cudzinci a nebezpeční sudcovia. Rozhodnutia Ústavného súdu SR

JUDr. Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva/The Human Rights League

Soudní přezkum rozhodnutí založených na bezpečnostních důvodech

Mgr. Hana Lupačová, Ph.D., Kancelář veřejného ochránce práv

Diskuse

  

BLOK 4 - VIDEOZÁZNAM

Vybrané problémy zajišťování žadatelů o mezinárodní ochranu v EU

Mgr. Lenka Horáková, Nejvyšší správní soud

Uplatňování alternativ k zajištění v ČR

Mgr. et Bc. Alžbeta Králová, Kancelář veřejného ochránce práv, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity

Zajišťování zranitelných osob v judikatuře ESLP

Mgr. Alexandra Dubová LL.M., Kancelář UNHCR v ČR

Diskuse, závěr 1. dne semináře

  

  

Program 2. dne vědeckého semináře: PROGRAM

20. září 2019

MODERUJE

JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D., vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

BLOK 1 - VIDEOZÁZNAM

Aktuální judikatura ESLP ve vztahu k cizincům v návaznosti na čl. 8 EÚLP

Mgr. Kateřina Radová, KVZ pro zastupování ČR před ESLP, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Posuzování přiměřenosti zásahu rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince

Mgr. Ing. Jan Kratochvíl LL.M., Ph.D., Městský soud v Praze

Diskuse

  

BLOK 2 - VIDEOZÁZNAM

Právo na vstup a pobyt rodinných příslušníků migrujících občanů EU ve světle judikatury Soudního dvora

Mgr. Věra Pazderová LL.M., Nejvyšší správní soud

Problematika udělování krátkodobých víz rodinným příslušníkům občanů ČR/EU – pohled praxe

Mgr. Eliška Flídrová, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, advokacie

Ujednání o zastupování podle čl. 8 vízového kodexu a jejich dopad na práva žadatelů o vízum

Mgr. Beáta Szakácsová LL.M., Kancelář veřejného ochránce práv

Diskuse

  

BLOK 3 - VIDEOZÁZNAM

Aktuální problémy pobytového režimu cizinců v ČR

Mgr. Andrea Celá, Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky

Zaměstnanecké karty 5 let poté – život s nimi není jednodušší

Mgr. Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci

Závěrečné shrnutí