AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

SEMINÁŘ: Vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání v praxi VOP (Hl. m. Praha)

Cílem semináře Vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání v praxi veřejné ochránkyně práv, který proběhl dne 3. října 2019 v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy, bylo přiblížit účastníkům a účastnicím zejména sociálním pracovníkům, pracovnicím občanských poraden a nevládních organizací, poskytujících občanům základní poradenství, mnohokrát ve velmi krizových a vypjatých situacích, současnou právní úpravu práv a povinností uchazečů o zaměstnání vyplývajících z evidence u úřadu práce, upozornit na úskalí spojená s vedením v evidenci, nastínit možnost obrany uchazeče o zaměstnání proti vyřazení z evidence úřadu práce a předejít tak nepříznivých důsledkům s tím spojených včetně diskuse o vážných důvodech pro relevantní omluvu nesplnění povinnosti. V odpoledním bloku byl účastníkům, účastnicím semináře prezentována kazuistika veřejné ochránkyně práv k problematice vyřazování z evidence a představena aktuální judikatura. 

PROGRAM SEMINÁŘE ZAHRNOVAL TYTO TEMATICKÉ OKRUHY:

  • Pravidla evidence uchazečů o zaměstnání a důsledky neplnění zákonných povinností
  • Vážné důvody jako omluva, možnosti obrany proti rozhodnutí o vyřazení z evidence
  • Kazuistika veřejné ochránkyně práv
  • Aktuální judikatura

POZVÁNKA S PROGRAMEM ZDE (371.3 kB, Adobe Acrobat dokument)