AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

SEMINÁŘ: Stavební závady a možnosti jejich řešení (Kraj Vysočina)

Cílem semináře Stavební závady a možnosti jejich řešení, který proběhl dne 19. září 2019 na Krajském úřadě Kraje Vysočina, bylo přiblížit účastníkům a účastnicím, zejména pracovníkům a pracovnicím prvoinstančních stavebních úřadů, poznatky veřejného ochránce práv plynoucí z šetření jednotlivých kauz ve vazbě na aktuální judikaturu a metodikou činnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

PROGRAM SEMINÁŘE ZAHRNOVAL TYTO TEMATICKÉ OKRUHY:

  • I. blok – Stavební závady a možnosti jejich řešení

   - veřejný vs. soukromý zájem na přijetí opatření k nápravě dle stavebního zákona

   - kontrolní prohlídka stavby

   - pořádková pokuta

   - údržba stavby

   - nezbytné úpravy stavby

  • II. blok – Stavební závady a možnosti jejich řešení

   - neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce na stavbě

   - vyklizení stavby

   - opatření na sousedním pozemku nebo stavbě

   - účastníci řízení

   - expertní součinnost

POZVÁNKA S PROGRAMEM ZDE (385.8 kB, Adobe Acrobat dokument)