AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

SEMINÁŘ: Právo na informace a ochrana osobních údajů (Moravskoslezský kraj)

Cílem semináře Právo na informace a ochrana osobních údajů, který proběhl dne 12. listopadu 2019 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, bylo seznámit účastníky a účastnice, zejména územní samosprávné celky a jimi zřizované veřejné instituce, které jsou povinnými subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s tím, jak plnit zákonnou povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Prostřednictvím konkrétních případů, které řešil veřejný ochránce práv, si účastníci a účastnice semináře osvojili základní pravidla a principy vyřizování žádosti o informace (náležitosti žádosti o informace, způsoby vyřízení žádosti,, opravné prostředky, úhrada za mimořádné vyhledávání informací).

Pozornost byla věnována i posuzování zákonných důvodů pro odepření informace, problematice zneužití práva na informace, provádění testu proporcionality a platového testu a v neposlední řadě ochraně osobních údajů s ohledem na změnu právní úpravy (GDPR).

PROGRAM SEMINÁŘE ZAHRNOVAL TYTO TEMATICKÉ OKRUHY:

  • Realizace práva na informace v prostředí územních samospráv, základní principy vyřizování žádostí o informace
  • Proces vyřizování žádostí, úhrada za vyhledávání, opravné prostředky
  • Kdy lze informaci neposkytnout

   - zákonné důvody pro odepření informace

   - test proporcionality, platový test

   - ochrana osobních údajů

   - zneužití práva na informace

POZVÁNKA S PROGRAMEM ZDE (385.1 kB, Adobe Acrobat dokument)