AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

SEMINÁŘ: Pomoc v hmotné nouzi a dávky na bydlení (Pardubický kraj)

 

Cílem semináře Pomoc v hmotné nouzi a dávky na bydlení, který proběhl dne 17. června 2019 na Krajském úřadě Pardubického kraje, bylo provést účastníky a účastnice řízením o vybraných sociálních dávkách, seznámit je s podmínkami nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na bydlení, se změnami právní úpravy a aktuálními stanovisky ochránkyně a judikaturou.

Seminář byl určen pro sociální pracovníky a pracovnice obecných úřadů obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů, kteří poskytují sociální poradenství osobám v tíživých životních situacích a setkávají se s problematikou sociálních dávek.

PROGRAM SEMINÁŘE ZAHRNOVAL TYTO TEMATICKÉ OKRUHY:

  • Na co si dát pozor při vyřizování žádosti o dávku
  • Průběh řízení o vybraných sociálních dávkách a možnosti obrany

   - nejdůležitější procesní úkony v řízení

   - přehled nástrojů procesní obrany

  • Příspěvek na živobytí

   - společně posuzované osoby

   - podstatný pokles příjmu

   - sociální šetření

   - celkové sociální a majetkové poměry

   - veřejná služba

  • Dávky na bydlení

   - durhy bydlení

   - vliv trvalého pobytu na dávky na bydlení

   - započitatelné náklady na bydlení

   - určování místně obvyklého nájemného pro doplatek na bydlení

  • Mimořádná okamžitá pomoc

   - výdaje, na které lze získat mimořádnou okamžitou pomoc

   - řešení případových studií

   - judikatura správních soudů

POZVÁNKA S PROGRAMEM ZDE (389.7 kB, Adobe Acrobat dokument)